• aegon.jpg
 • aig-sigorta.jpg
 • ak-sigorta.jpg
 • allianz-sigorta.jpg
 • anadolu-sigorta.jpg
 • aviva-sigorta.jpg
 • demir-sigorta.jpg
 • doga-sigorta.jpg
 • generali-sigorta.png
 • groupama-sigorta.jpg
 • hdi-sigorta.jpg
 • koru-mutuel-sigorta.jpg
 • mapfre-genel-sigorta.jpg
 • ray-sigorta.jpg
 • sbn-sigorta.jpg
 • sompo-japan-sigorta.jpg
 • yapi-kredi-sigorta.jpg
 • zurich-sigorta.jpg

Yangın Sigortası

Yangın sigortası ile, aşağıdaki durumlarda ortaya çıkan maddi zararlar, sigorta bedeline kadar güvence altına alınmaktadır:

 • Bir yangın yüzünden veya yıldırım düşmesi ile ya da bir patlama sonucu ortaya çıkan hasarlar
 • Bir yangının neden olduğu patlamalar, yüksek ısıdan kaynaklanan zararlar, duman basması ve aşırı buharın yarattığı tehlikeler yüzünden ortaya çıkan zararlar
 • Çıkan yangını söndürürken ve soğuturken yapılan çalışmalar sırasında meydana gelen zararlar

Neticede yangın sigortası, konut olsun, bir işyeri olsun, özel ya da ticari amaçla kullanılan herhangi bir binanın, gerek kendisinin gerekse içinde bulunan eşya, makine, tesisat ve her türlü donanımının, çıkan bir yangında zarar görmesi dumunda, zararların karşılanması amacı ile yapılan bir sigorta şeklidir.

Bu sayılan güvenceler dışında başka güvenceler de alınabilir. Bu şekilde güvencenin kapsamı genişletilerek tam bir korunma sağlanmış olur. Özellikle işyerleri için bu ek güvencelerin için en önemli iki tanesi, yangına bağlı gelir kaybı sigortası ile yangın ve infilak mali sorumluluk sigortasıdır.

Yangın yüzünden faaliyetler duracak veya aksayacaktır. Bunun sonunca da gelir kayıpları yaşanacaktır. Yangına bağlı gelir kaybı sigortası, işin yeniden düzene girmesine kadar geçecek sürede bu tür gelir kayıplarını da güvence altına alacaktır. Yangın ve infilak mali sorumluluk sigortası ise yangın veya patlama yüzünden üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sakat kalması veya maddi zarar görmesi durumunda bu kişilerin tazminat taleplerini güvence altına almaktadır.

Sigorta hizmetleri içerisinde belki de en geniş alana hizmet eden sigortalardan biri yangın sigortalarıdır. Yangın sigortası ev, işyeri, depo, açık ve kapalı alanlar veya aklınıza gelebilecek her türlü mekan için tercih edilebilen bir sigorta hizmetidir. Ateş, yıldırım veya her hangi bir kıvılcımdan oluşabilecek yangınlarda bu mekanların teminat altına alınması adına yapılan yangın sigortalarında amaç yangın sonrası oluşacak zararı minimal düzeylere çekmektir. En geniş yangın sigortalarında teminat altına alınabilecek durumlar yıldırım, yangın, duman, araç çarpması, terör, hırsızlık, kötü niyetli davranışlar, cam kırılması ve benzeri konular baz alınmaktadır. İçeriğe göre çok farklı paketler ve fiyatlandırmalar yapılan yangın sigortalarında mekanın çok çeşitli olması bu anlamda hizmetlerin de farklı olmasına neden olmuştur.

Örneğin işyerinin çok büyük olması, içerisinde bulunan eşyaların yangın esnasında yangını büyütmeye elverişli olması mekanın fiziksel koşulları ve benzeri değişkenleri yangın sigortalarının içeriklerini ve fiyatlandırmasını tümden değiştirebilmektedir. Yangın sigortalarının süresi genel anlamı ile 1 yıldır. Bu süre bittikten sonra yeni bir sigorta anlaşması yapılması için şartlar tekrar gözden geçirilerek yeni yangın sigortası için poliçe ya aynen devam eder ya da koşullara göre revize edilir. Böylelikle hizmet alıcılar kendi istekleri doğrultusunda yangın sigortası hizmetlerinden nitelikli bir biçimde faydalanmış olurlar. Yangın sigortası gerek kişiler gerekse kurumlar açısından son derece önemlidir. Bu sebeple yangın sigortasının yapılarak ev, iş yeri veya bürolardaki eşyaların teminat altına alınması son derece önemlidir.

Ülkemizde yeni yasalarla birlikte birçok alanda yangın sigortası sisteminin kullanılması üzerinde durulmuştur. Evler için de tercih edilen yangın sigortası hizmetlerinde yangın sonrasında oluşabilecek hasardan doğan maddi kayıp bu şekilde giderilmiş olacaktır. Gerçekten çok önemli olan yangın sigortası yaparak gönül rahatlığı ile ev veya iş yerlerinizi teminat altına alabilirsiniz. Çoğu zaman görsel veya yazılı medyada iş yerleri veya fabrikaları yanan iş verenlerin veya çalışanların feryatlarının duymuşuzdur. Halbuki bu işyerlerinin yangın sigortası olmuş olsaydı. Ne iş yeri sahibi ne de bu işyerinde çalışan işçiler mağdur olacaktır.

Yangın sigortalarından faydalanan şirketlerin kayıpları kısa süre içerisinde giderildiği için aynı şekilde kısa süre içerisinde işyeri eski potansiyeli ile çalışmaya devam edecektir. Yangın sigortalarının alanı çok geniş olduğu için bu örnekleri çok fazlalaştırmak kolaydır. Ancak şunu belirtmeliyiz ki çok çeşitli sebeplerden ötürü ortaya çıkan bu yangınların olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için muhakkak yangın sigortalarını elde etmeliyiz. Bu amaçlar hareket eden sigorta şirketlerimiz sizlerin en uygun fiyatlar altında bu hizmetlerden faydalanmanıza destek sunmaktadırlar. Acenteliğimiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren sigorta firmalarımızın her biri müşteri memnuniyetini temel alarak nitelikli hizmetler vermektedirler. Sizler bu yolla bu hizmetten faydalanırken en iyi hizmetlerden birini alacağınızın garantisi verilmektedir. Bilindiği gibi çoğu sigorta acentesi bir veya iki sigorta şirketi ile çalışmaktadır.

Bu sebeple fiyatlandırma ve paket içerikleri konusunda çok kısıtlı bir seçim imkanına sahip olmuş olacaksınız. Ancak bu durum bizim acenteliğimiz için geçerli değildir. Acenteliğimizde on beş tane şirket faaliyet gösterdiği için yangın sigortasında olduğu gibi her türlü sigorta talebinizde sizin için çok farklı içeriklere göre belirlenmiş olan on beş farklı fiyatlandırma çıkacaktır. Sizler de bu anlamda şartlarınıza en uygun sigorta şirketi ile iletişime geçerek bu sigortadan faydalanacaksınız. Bütün sigorta şirketlerimizde ekspertiz olduğu içi sizlerin almış olduğu hizmetlerin ne tür hizmetler olduğu ve nelere göre fiyatlandırma yapıldığı sizlere anlatılmış olacak sizlerde bu yolla fiyatlandırmanın neye göre yapıldığını öğreneceksiniz.