• aegon.jpg
 • aig-sigorta.jpg
 • ak-sigorta.jpg
 • allianz-sigorta.jpg
 • anadolu-sigorta.jpg
 • aviva-sigorta.jpg
 • demir-sigorta.jpg
 • doga-sigorta.jpg
 • generali-sigorta.png
 • groupama-sigorta.jpg
 • hdi-sigorta.jpg
 • koru-mutuel-sigorta.jpg
 • mapfre-genel-sigorta.jpg
 • ray-sigorta.jpg
 • sbn-sigorta.jpg
 • sompo-japan-sigorta.jpg
 • yapi-kredi-sigorta.jpg
 • zurich-sigorta.jpg

Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası

Yabancıların genel sağlık sigortası konusundan bahsedereken ülkemizde sigortacılık uygulamaları açısından iki grup yabancının yaşadığını söyleyebiliriz.

Birinci grup yabancılar, ülkemizde bir iş yapan, çalışan yabancılardır ve bu kişiler zaten iş anlaşmaları çerçevesinde ülkemizde bulundukları için, bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumları uygulamaları paralelinde zaten sigortalıdırlar ve primleri ödenmektedir.

Bir diğer grup yabancılar ise kıyı şehirlerinde gayrımenkul edinip ülkemizde yaşamayı seçenlerdir ve bu durumdaki yabancılar için de 2014 Nisan ayında yapılan yasal düzenlemelerle genel sağlık sigortası yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir.

İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge

Sistem Nasıl İşliyor

Yukarıda özetlediğimiz her iki durum da aslında Sosyal Güvenlik Kurumları uygulamaları ile ilişkilidir ve uyulması gerekli yasal düzenlemelerdir.

Bunlar dışında yabancıların özel sağlık sigortası yaptırmaları da mümkündür. Bütün sigorta şirketlerinin yabancılar için hazırladıkları sağlık sigortası paketleri bulunuyor. Beklenmedik durumlarda beklenmedik hastalıklarla karşılaşmak ya da bir kaza geçirmek, maddi olarak ciddi bir takım haracamalar gerektirebilir. Yapılacak bir takım laboratuvar analizleri, hastane ve doktor muayene ücretleri, ilaç ve benzeri bakım ve tedavi giderleri, altından kalkılmayacak boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle bir sağlık sigortası poliçesi edinmek, bu tür harcamaların karşılanması açısından önemli bir destek sağlayacaktır.

Doğal olarak bir poliçe edinmenin de maliyeti olacaktır. Bu noktada karar verilmesi gereken en önemli nokta hangi tür güvencelere ihtiyaç duyulduğu ve bu güvenceler için ne kadar tazminat ödemesi yapılacağıdır. Çünkü sigorta şirketleri para kazanmak amacı ile kurulmuş şirketlerdir. Sonuçta riski kendileri üstlenmekte ve karşılığında da prim talep etmektedirler. Primin hesaplanmasında ise en önemli iki nokta, bahsettiğimiz güvenceler ve bu güvencelere verilecek limitlerdir.

Böyle olunca yabancılar da bir sağlık sigortası satın alacağı zaman, talep edeceği güvencelere doğru karar vermiş olmalıdır. Örneğin sadece yatarak tedaviler için mi bir güvence alınacaktır, yoksa hem yatarak tedaviler hem de ayakta tedaviler için de güvence isteniyor mu? Çünkü hepsinin istenmesi demek, primin de yüksek olacağı anlamına gelir. Oysa sadece yatarak tedavilerin daha yüksek bir maliyet içerdiği düşünülerek sadece yatarak tedaviler için bir sigorta poliçesi almak akıllıca olabilir.

Bunun yanında yabancı uyruklu sağlık sigortasında tazminat rakamları da önemli bir maliyet unsurudur. Çok yüksek rakamlarda tazminat talep etmek primi de yükseltecektir. Bu açıdan sağlık sigortası yaptırırken amaca uygun hareket edilmelidir. Burada amaç beklenmeyen hastalıklara karşı ya da beklenmedik kazalara karşı korunmak olmalıdır. Sigorta ettiren de kendi açısından risk analizini doğru yapmalıdır.

Yabancı uyruklu sağlık sigortası alınırken üzerinde durulması gereken bir başka nokta sigorta şirketinin güvenilirliği ve hizmet kalitesi olmalıdır. Bu noktada karar vermek kolay değil tabi. Sadece etraftan duyulanlarla hareket etmek yanıltıcı olur. İşin doğrusu, konusunda uzman kişi veya kuruluşlardan bilgi almak olmalıdır. Burada sigorta şirketinin müşteriye duyarlı davranması, müşteri odaklı olması, tazminat ödemelerinde hızlı davranması, geniş bir anlaşmalı hastane ağına sahip olması, mali yönden güçlü olması, güçlü bir yönetim ve çalışan kadrosuna sahip olması gibi akla bile gelmeyecek birçok etken üzerinde durulabilir. Ancak bunların önemli bir kısmı ölçülebilir değer olmadığından danışma ihtiyacı doğurur.

Sonuç olarak yabancı sağlık sigortası yaptırılırken, daha işin başında birçok noktada kafaya takılacak soru işaretleri kaldırılmış olmalıdır. Bu yüzden ülkemizde yaşayan yabancıların, alacakları özel sağlık sigortası konusunda baş vurabilecekleri en doğru yer sigorta.com.tr web sitesi olmalıdır. Site çalışanları hem gerekli açıklayıcı bilgileri vermek hem de uygun bir sağlık sigortası poliçesi bulmak için ellerinden geleni yapacaklardır.