Kaza Tespit Tutanağı

Trafik Kazası Tespit Tutanağı, trafikte en az iki yada daha fazla aracın sadece maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların birbirileriyle anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, kendi aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır.

1 Nisan 2008 tarihinden itibaren sadece maddi hasar ile sonuçlanan kazalarda, tarafların anlaşmalı olarak kendi aralarında tutanak düzenlemeleri mümkün hale gelmiştir. Bu sayede trafikteki beklemelerin ve zaman kayıplarının önüne geçilmiş ve vatandaşların tutanaklarını hızlıca online olarak takip edebilmeleri sağlanmıştır.

Trafik Kaza Tespit Tutanağı

Sistem Nasıl İşliyor

Trafik kazası sonrasında taraflar Kaza Tespit Tutanağı doldurarak bu tutanaklar, kazaya karışan tarafların sigorta şirketlerinin hasar departmanına iletilir. Sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne (SBM) iletir.

Geçerli tutanakların, Sigorta Bilgi Merkezi sistemine girilmesini takip eden 3 iş günü içinde her bir sigorta şirketi kendi kusur oranı değerlendirmesi yapar. Bu oranlar kazaya karışan herbir araç için %0, %50 ve %100 şeklindedir. Eğer şirketler arasında mutabakata varılır (tüm şirketler tarafından aynı kusur oranları verilirse) ise dosya sonuçlanır.

3 iş günü içerisinde herhangi bir mutabakata varılamaz ise (en az bir şirket tarafından farklı kusur verilirse) dosya, Tutanak Değerlendirme Komisyonu'na iletilir. Komisyon, 3 iş günü içerisinde ilgili dosyayı sonuçlandırır.

Kazaya karışan iki aracın da sigorta şirketi aynı ise vatandaş (sigortalı), http://www.sbm.org.tr adresindeki "Online İşlemler Menüsü" altındaki "Kaza Tespit Tutanağı İtirazı" adımından şirketin vermiş olduğu karara itiraz edilebilmekte ve tutanağın komisyon tarafından değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Sigorta Bilgi Merkezinin Fonksiyonu

Sigorta Bilgi Merkezi, sigorta şirketlerinin tutanakları giriş yapabilecekleri, sigortalıların tutanaklarını sorgulayabilecekleri bir sistem ve bu sistemin alt yapısını oluşturmaktan sorumludur, devlet tarafından kurulmuş sigorta şirketlerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tutanak Değerlendirme Komisyonu, Sigorta Bilgi Merkezinden bağımsız bir komisyon olup, asli görevleri "sigorta şirketlerinin kusur-hata değerlendirmesinde mutabakata varamadığı dosyaları sonuçlandırmaktır.

Komisyonun sonuçlandırdığı dosyalara ilişkin itirazlar, Sigorta Tahkim Komisyonu ve mahkeme yoluyla yapılabilmektedir

Tutanağınızın durumunu http://www.sbm.org.tr adresindeki "Online İşlemler Menüsü" altındaki "Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama" adımından yada SMS 5664 ile öğrenebilirsiniz.

Ücretsiz Danışma