• aegon.jpg
 • aig-sigorta.jpg
 • ak-sigorta.jpg
 • allianz-sigorta.jpg
 • anadolu-sigorta.jpg
 • aviva-sigorta.jpg
 • demir-sigorta.jpg
 • doga-sigorta.jpg
 • generali-sigorta.png
 • groupama-sigorta.jpg
 • hdi-sigorta.jpg
 • koru-mutuel-sigorta.jpg
 • mapfre-genel-sigorta.jpg
 • ray-sigorta.jpg
 • sbn-sigorta.jpg
 • sompo-japan-sigorta.jpg
 • yapi-kredi-sigorta.jpg
 • zurich-sigorta.jpg

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bazı işletme kollarında yaşanan her türlü çalışma aktivitelerinde çeşitli risk durumları ortaya çıkabilmektedir. Bu amaç doğrultusunda insan hayatına verilen önemden yola çıkarak çeşitli önlemler almalı ver ortaya çıkabilecek sıkıntıların tahribatlarını azaltabilir hiç ortaya çıkmasını kökten engelleyebiliriz. Bu işin bir boyutu iken aldığımız her türlü önleme rağmen bazen istenmedik olumsuzluklar olabilmektedir. Bu anlamda özellikle kimyasal ürünler ile imalat gerçekleştiren işletmelerin kesinlikle yararlanmaları orunda oldukları bir sigorta sistemi olan tehlikesi maddeler zorunlu sorumluluk sigortası son derece işlevsel bir mekanizma olarak kullanılmaktadır. Zorunlu sigorta hizmetleri içerisinde belki de en işlevsel sistem tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasıdır. Bu anlamda zaten zorunlu olan bu sigorta hizmetinde işletmeler açısından en önemli konu hiç kuşkusuz nitelikli bir paket içeriği oluşturmak ve bundan en verimli şekilde yararlanmaktır.

Bazı işletmeler bu sigorta hizmetinin zorunlu olmasından ötürü sadece prosedür boyutuna bakarak en ucuz sigorta şirketinin vermiş olduğu paket içeriğinden faydalanmak istiyor halbuki yazılı ve görsel medya argümanları içerisinde incelediğimiz zaman işletmelerde bu anlamda birçok sıkıntının olduğunu ve tehlikeli maddelerin yanmasından veya patlamasından ötürü onlarca firmanın kapatılmak zorunda olduğunu gördük. Ancak eğer bu sigorta hizmetinden nitelikli bir biçimde faydalanılırsa tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası işletmelerin geleceklerini teminat altın alma konusunda son derece olumlu süreçlere tanıklık etmektedir. Hal böyle olunca bu anlamda son yıllarda işletmelerin bu konu ile ilgili teminat altına alınan konuları da genişlettiklerini görebiliyoruz. Bilindiği gibi sigorta hizmetlerinin yerine getirilmesi açısından en önemli konu kalem altına alınarak poliçede belirtilmiş olan teminatların başa gelmesi ve sigorta hizmetinin de bu yolla yerine getiriliyor olmasıdır. Bu sebeple işletmelerin veya kurumların her biri kendi risk durumlarının göz önünde bulundurarak paket içeriklerini belirlemeleri yaşanacak olumsuzluklardan sonra çözüm işini de çok rahat bir hale getirecek ve oluşan sıkıntıdan kısa süre sonra işletme zararlarını gidererek eski potansiyeli ile çalışmaya devam edecektir.

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası kapsamında değerlendirilen konulara bakarsak sentetik, katı, sıvı ve gaz halinde bulunan her türlü kimyasal, patlayıcı ve yanıcı madde üretilmesi, bulundurulması zorunluluğu, taşınması, satılması ve benzeri olan her işletme bu sigorta hizmetinden zorunlu olarak faydalanmak durumunda olacaklardır.

Bu sigorta kapsamı içerisinde değerlendirilen ve sonrasında teminat altına alınacak konular ise;

 • Yanıcı ve patlayıcı maddelerden ötürü ortaya çıkan bir patlama ve patlama neticesinde her türlü ölüm bu sigorta kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir.
 • Tehlikeli maddeden ötürü ortaya çıkmış olan olumsuz bir olaydan sonra personellerde veya 3. Şahıslarda meydana gelebilecek her türlü kalıcı sakatlı tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası kapsamında değerlendirilecektir.
 • Tehlikeli maddelerin yol açmış olduğu bir sıkıntıdan sonra çalışanlar veya 3. Şahıslarda meydana gelecek sağlık problemlerinin çözümlenmesi adına her türlü sağlık desteğinin sağlanması ve bunların maddi giderlerinin karşılanması
 • İşletmede meydana gelen patlama, yanma, kimyasal deformasyondan ötürü işletme içerisinde bulunan bütün elektronik cihazlar, eşyalar, para veya akla gelebilecek her türlü maddi değer taşıyacak olgu bu sigorta kapsamı içerisinde değerlendirilerek teminat altına alınmaktadır.

 

Bu anlamda sizlere çok nitelikli bir hizmet algısı sunacak olan sigorta acentemiz bünyesinde on beş sigorta şirketi hizmetlerini sürdürmektedir. Bu sigorta şirketlerinin her biri müşterilerin süreçten olumlu bir biçimde ayrılmaları adına her türlü kolaylığı sağlamaktadırlar.

Eğer sizlerde bu ayrıcalığı ve nitelikli hizmeti elde etmek istiyorsanız sizleri sigorta acentemize bekliyoruz.