• aegon.jpg
 • aig-sigorta.jpg
 • ak-sigorta.jpg
 • allianz-sigorta.jpg
 • anadolu-sigorta.jpg
 • aviva-sigorta.jpg
 • demir-sigorta.jpg
 • doga-sigorta.jpg
 • generali-sigorta.png
 • groupama-sigorta.jpg
 • hdi-sigorta.jpg
 • koru-mutuel-sigorta.jpg
 • mapfre-genel-sigorta.jpg
 • ray-sigorta.jpg
 • sbn-sigorta.jpg
 • sompo-japan-sigorta.jpg
 • yapi-kredi-sigorta.jpg
 • zurich-sigorta.jpg

TARSİM

Tarsim olarak bilinen tarım sigortaları kanunu 2006’dan bu yana ülkemizde uygulanan bir destekleme projesi olarak gösterilebilir. Ülkemiz çok çeşitli tarım ürünlerinin yetişebileceği alanlara sahiptir. Bunun yanında deniz ürünleri, hayvancılık, seralar, kümes hayvanları ve bitkisel ürünlerin her biri bu sigorta kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. Ülkemiz coğrafyası gereği belirtmiş olduğumuz bütün faaliyetlerin kolaylıkla gerçekleştirilebileceği alanlara sahiptir. Bu iş kolları içerisinde her türlü riskte bulunmaktadır. Örneğin seralar için donma tehlikesi, hayvanların çeşitli sebeplerle hastalanması veya ölmesi, kümes hayvanlarının keza hastalanması, tarım alanlarının sel altında kalması ve benzeri durumların hepsi Tarsim kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu sigorta içeriğinin diğer sigortalara oranla farkı ve avantajlı tarafı ise bütün iş ve işlemlerin kayıt altında tutulması ve oluşabilecek ziyanın karşılanması konusunda devletin çiftçi için yarı oranında sigorta parasını karşılamasıdır.

Yani belirtmiş olduğumuz bütün içerikler içerisinde oluşabilecek bir sıkıntıda devlet destekli bir işlem görüleceği için çiftçi sigorta işleminde bir yıl içerisinde sadece yarı oranında bir sigorta ücreti ödeyecektir. Diğer yarısı ise devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğü zaman devlet bütün alanlarda üretimi teşvik etmekte ve üretim aşamasında oluşan bütün aksaklıkların ve sorunların kısa süre içerisinde çözümlenerek tekrar iş ve işlemlerin eski hızında ve kalitesinde devam etmesi sağlanmaktadır. Durum böyle olunca yatırımcılar bu alanı çok iyi bir yatırım alanı olarak görmektedir. Devletin Tarsim ve benzeri projeler ile yatırımcılara destek sunması devamında çeşitli krediler sağlaması ülke genelindeki istihdamı da üst seviyelere çıkarmaktadır. Zaten ülkemiz genel anlamı ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi adına son derece elverişli bir yapıya sahiptir. Bunun yanında bu tür teşvik edici sigorta hizmetleri ile oluşabilecek risklerin de minimum seviyelere çekilmesi ve yatırımcının da bundan en alt seviyelerde etkilenmesi bu işlemlerin ne derecede önemli olabileceğini de göstermektedir. Üretim sürekliliği açısından da düşündüğümüz zaman bu hizmetlerin çok fazla destek sağlayacağını da söyleyebiliriz.

Tarsim paket içerikleri en başta belirttiğimiz gibi 5 alan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Her sigorta işleminde olduğu gibi benzer şekilde bu paket içeriklerinde de yatırımcının veya girişimcinin potansiyel ürün yapısına göre bir fiyat biçilmektedir. Bu beş paket içeriği şöyledir.

 • Bitkisel ürünler sigortası
 • Sera sigortası
 • Su ürünleri sigortası
 • Havyan hayat sigortası
 • Kümes hayvanları sigortası

Yukarda saymış olduğumuz içeriklerin her biri belirtmiş olduğumuz paketler içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Doğal olarak bin hayvan besleyen bir mandıraya oranlar yüz hayvan besleyen mandıra arasında büyük fark olacaktır. Ancak kapsamlı düşünüldüğü zaman Tarsim sisteminden faydalanmak son derece önemli ve gerekli bir işlem olacaktır. Daha önce belirttiğimiz gibi Tarsim sisteminin asıl amacı ülkelerin belirlemiş olduğu tarım politikaları çerçevesinde stratejik öneme sahip olan bu yapılardan nitelikli bir biçimde faydalanmasını sağlamaktır. Bunun yanında bu sistem içerisinde olan sigorta işlemlerinden ötürü her işlemin kayıt altında tutulması benzer şekilde kayıt dışılığı da olumlu şekilde etkileyeceği için bu sistemin net bir biçimde değerlendirilmesi olumlu sonuçları da beraberinde getirecektir. Tarsim diğer sigorta içeriklerine göre daha büyük hizmetleri bir arada barındıracağı için bu hizmetler çerçevesinde düşünüldüğü zaman nitelikli hizmet sunan sigorta acentelerinin bu işlemleri gördürmesinde büyük fayda vardır.

İşte bu sebeple sizleri acentemize bekliyoruz. Acentemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren on beş adet sigorta şirketi sizleri üst düzey hizmet almanıza destek sunacaklardır. Düşük fiyat ve nitelikli hizmet için sizleri acentemize bekliyoruz.