Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulaması Ne Zaman Başladı

Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası uygulaması ile ilgili olarak ilk adım 2012 yılı Haziran ayında atıldı. Bu tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayınladı ve tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası hakkında yapılan düzenlemeleri duyurdu.

İkinci önemli adım ise 2013 yılı Ekim ayında atıldı. Bu tarihte Hazine Müsteşarlığı, özel sağlık sigortaları yönetmeliğini çıkarttı. Çünkü tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortasına yönelik düzenlemeleri yapma yetkisi Hazine Müsteşarlığı’na aittir. Ancak beklenenin aksine Hazine Müsteşarlığı, tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortalarının uygulanması hakkında daha geniş kapsamlı bir yönetmelik çıkarmak yerine,yayınladığı özel sağlık sigortaları yönetmeliğine bu konuda sadece bir madde koydu.

Yönetmelikte yer alan onsekizinci madde, tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ürünleri başlığını taşıyor ve bu maddede sadece tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı belirtilerek, temel güvencelerin ve yanında alınabilecek ilave güvencelerin neler olabileceğini açıklanıyor.

Öyle görünüyor ki Hazine Müsteşarlığı, özel sağlık sigortaları yönetmeliğinde bu şekilde tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili olarak sadece genel bir çerçeve çizemekle, uygulamanın detaylarını, sigorta şirketlerine ve sigorta şirketlerinin özel hastaneler ve sağlık kuruluşları ile yapacakları anlaşma esaslarına bırakmıştır.

Uygulamanın detaylarının bu şekilde serbest piyasa koşullarına bırakılıyor olması sigorta şirketleri ile özel hastaneler ve sağlık kuruluşları arasında bir takım anlaşmazlıkların yaşanmasına neden olabilecektir.

Ancak bir taraftan da sigorta şirketleri bu ürünü hazırladılar ve pazarlama çalışmalarına başladılar bile. Diğer taraftan da bu uygulama kapsamında özel hastaneler ve sağlık kuruluşları ile mevcut anlaşmalarını yenileme ve yeni sağlık kuruluşları ile bu anlaşmaları yapma uğraşına giriştiler. Şimdiden tamamlayıcı sağlık sigortasına dahil özel hastane ve sağlık kuruluşlarının sayısı 300’ü geçmiş durumda.

Artık sigorta şirketlerinin sağlık sigortası ürünleri arasında tamamlayıcı sağlık sigortası da bulunmaktadır. İster yatarak tedavi içeren ister hem yatarak hem de ayakta tedavi içeren tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri alınabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının özellikleri konusunda bilgi almak hatta bir tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi edinmek için, sigorta.com.tr web sitesinin uzman yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.