Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları

2013 yılı Ekim ayında Hazine Müsteşarlığı, özel sağlık sigortaları yönetmeliğini yayınladı. Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortalarının uygulaması konusunda Hazine Müsteşarlığı’nın daha geniş ve açıklayıcı bir yönetmelik çıkarması beklenirken özel sağlık sigortaları yönetmeliği içinde tek bir madde ile bu konudan bahsedilmesi, beklentileri biraz boşa çıkarmış olur. Bu şekilde hala birçok nokta akıllara takılı kaldı ve uygulama sırasında özel sağlık kuruluşları ile sigorta şirketleri arasında bir takım anlaşmazlıklar yaşanması kaçınılmaz gibi.

Özel sağlık sigortaları yönetmeliğinin tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ürünleri başlığını taşıyan onsekizinci maddesine göre, aşağıda sayılan harcamalar, poliçenin güvence ve koşulları içinde kalarak, sigorta şirketi tarafından karşılanır:

  • Genel sağlık sigortalısı kişilerin, yasa kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan ülke içindeki ilave masrafları
  • Genel sağlık sigortalısı kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan ülke içindeki masrafları

Demek ki tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortasının verdiği iki temel teminat var. Bunlardan biri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsam dışında tutulan ve ödenmeyen sağlık giderleridir. Diğeri ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısmen karşılanan tutarın üzerinde kalan sağlık giderleridir.

Bu iki temel teminat yanında aşağıdaki hizmetlerin de ilave teminat olarak sigorta kapsamına alınması mümkündür:

  • Bakıma muhtaç kalma durumu ortaya çıktığında bu tür bakım hizmetlerine ilişkin harcamalar
  • Ülke dışında sağlık hizmetleri alınması ve buna bağlı tercümanlık gibi diğer hizmetlere ilişkin harcamalar
  • Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları ile ilgili olabilecek diğer hizmetler

Bu arada yönetmeliğe göre, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısmen karşılanan tutarın üzerinde kalan sağlık giderleri için muafiyet indirimi uygulanmaz.

Görüldüğü gibi tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları, verdiği temel güvenceler ve ilave güvencelerle, kişilerin üzerindeki sağlık yükünü ciddi şekilde üstlenmiş olmaktadır. Bu arada bu sigorta sayesinde genel sağlık sigortası kapsamında bir takım daraltmaya da gidilebilir. Böyle olursa sigorta şirketleri Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki yükün de bir kısmını üstlenmiş olacaktır.

Bu şekilde bu yeni uygulama sayesinde hem insanlar hem de devlet rahatlamış olacaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının verdiği güvencelere hakkında bilgi almak hatta bir tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi edinmek için, sigorta.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.