Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Primleri Ne Kadar

Hazine Müsteşarlığı 2013 yılı Ekim aynında özel sağlık sigortaları yönetmeliğini yayınladı ve bir anlamda tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortalarının uygulamasını da başlatmış oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012 yılı Haziran ayında bir genelge yayımlayarak tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortasını duyurmuştu zaten ve Hazine Müsteşarlığı’ndan bu düzenleme bekleniyordu. Ama işin doğrusu daha açık bir düzenleme bekleniyordu. Hatta özel sağlık sigortaları yönetmeliği içinde tek bir madde değil başlı başına bu sigortanın uygulama esasları bekleniyordu.

Özel sağlık sigortaları yönetmeliğinin onsekizinci maddesi, sadece tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamını belirlemekte ve temel güvenceler yanında alınabilecek ilave güvencelerin neler olabileceğini açıklamaktadır.

Ama sigorta şirketleri bu ürünü hazırlayıp pazarlama çalışmalarına başladılar bile. Diğer taraftan tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması ile ilgili olarak özel hastaneler ve sağlık kuruluşları ile mevcut anlaşmalarını yenilerlerken diğer taraftan da yeni sağlık kuruluşları ile bu anlaşmaları yapma uğraşına girdiler. Şimdiden tamamlayıcı sağlık sigortasına dahil özel hastane ve sağlık kuruluşlarının sayısı 300’ü geçmiş durumda.

Sigorta şirketleri, önceden de sağlık sigortaları yapıyordu. Genelde sadece yatarak tedavi içeren ya da hem yatarak hem de ayakta tedavi içeren sağlık sigortası ürünlerine sahiplerdi. Bu yeni sigorta türünde de farklı bir durum yok. Yine benzer şekilde tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü hazırlayarak piyasaya sundular.

Ancak bu yeni ürünün primleri biraz daha düşük olmaktadır. Çünkü burada riskin paylaşımı söz konusudur. Yapılan tedavi ile ilgili olarak bir kısım ödemeler yine eskiden olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağından sigorta şirketi açısından risk bu ödeme tutarları kadar düşecektir. Dolayısıyla da talep edilen poliçe primi bir miktar düşük olmaktadır.

Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası için düşük de olsa bir prim ödenecektir ancak bunun yanında sigorta şirketlerinin sunduğu assistans hizmetlerinden yararlanma olanağı da elde edilecektir. Hemen hemen bütün sigorta şirketleri sigorta poliçesi ile birlikte bir takım destek hizmetleri de sunmaktadır. Örneğin, ihtiyaç durumunda acil kara ambulansı talep edilebileceği gibi, sağlıklı beslenme hattında ücretsiz destek de alınabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının primleri konusunda bilgi almak hatta bir tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi edinmek için, sigorta.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.