Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları

Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması iki seneye yakındır sigortacılık sektöründe var. Yine de beklenilen hedeflere ulaşabildiği pek söylenemez. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Belki insanlara tam olarak bu uygulama anlatılamamıştır. Tamamlayıcı sağlık sigortası gibi bir sigorta ürünün olduğunu belki çoğu insan bilmiyordur. Belki böyle bir sigorta çeşidi biliniyordur ama genelde sigorta konusuna duyarsız kalındığı gibi bu sigorta çeşidine de duyarsız kalınmıştır. Bir ihtimal de insanlar bunu masraf olarak görüp durduk yerde bir prim ödemek istemiyor da olabilir.

Ancak devletin böyle bir uygulamaya başlatmış olmasının çok büyük avantajları var. Şimdi bunlar üzerinde duralım kısaca.

Bir kere var olan sosyal güvenlik sisteminde bir kısım sağlık harcamalarını devlet ödememektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, tıbbi kanıtı olmayan ya da yaşamsal bir öneme sahip olmayan tedaviler için hastanelere veya sağlık kuruluşlarına ödeme yapmamaktadır. Örneğin mezoterapi, ozon tedavisi, akupuntur ya da hipnoz gibi tedavi yöntemleri bu kapsamdadır. Ama bu tür sağlık uygulamaları var ve insanlar bu tedavileri yaptırıyorlar. İşte bu ve benzeri tedaviler artık tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sigorta şirketleri tarafından ödenebilecek.

Bunun yanında sosyal güvenlik sisteminde bir kısım sağlık harcamaları için limitler bulunuyor. Daha çok tanıya yönelik yapılan tetkik ve tahlillerde Sosyal Güvenlik Kurumu yapılan harcamanın tamamını değil de belli bir miktarını karşılıyor. Hatta bazı ilaçlarda doktorun yazdığı ilacın değil aynı ilaç grubunda en düşük ilacın bedelini ödüyor. Oysa tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılmışsa, bu sigortanın kapsamına, devletin ödediği miktarın üzerindeki bu tür harcamalar da alınabiliyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının bir avantajı da insanlar bu sigorta sayesinde özel hastane ve sağlık kuruluşlarından daha özenli hizmet alma imkanına sahip olabilecekler. Bu şekilde refakat gereken durumlarda özel hastane veya sağlık kuruluşlarının talep edeceği konaklama ve benzeri harcamalar da bu sigorta güvencesi içine alınmış olacaktır.

Görüldüğü gibi tamamlayıcı sağlık sigortası çağdaş bir uygulama olarak sigortacılık sektöründe yerini almıştır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının sağladığı avantajlar konusunda, sigorta.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarından daha fazla açıklayıcı bilgi alınabilir.