• aegon.jpg
 • aig-sigorta.jpg
 • ak-sigorta.jpg
 • allianz-sigorta.jpg
 • anadolu-sigorta.jpg
 • aviva-sigorta.jpg
 • demir-sigorta.jpg
 • doga-sigorta.jpg
 • generali-sigorta.png
 • groupama-sigorta.jpg
 • hdi-sigorta.jpg
 • koru-mutuel-sigorta.jpg
 • mapfre-genel-sigorta.jpg
 • ray-sigorta.jpg
 • sbn-sigorta.jpg
 • sompo-japan-sigorta.jpg
 • yapi-kredi-sigorta.jpg
 • zurich-sigorta.jpg

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Çalışma yaşamları boyunca insanlar sosyal güvence içinde olmak isterler. Gelirleri ne olursa olsun herkes, toplum içinde belli bir refaha kavuşmak ve olası bir mesleki veya sosyal tehlikelerin zararlarından kurtulma güvencesi ararlar. Sosyal Sigortalar Kurumu böyle bir anlayıştan doğmuştur. Aslına bakılırsa Anayasa da, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu söyler ve devletin bu güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade eder.

İnsanların bir şekilde gelirleri kesintiye uğramışsa, başkasının yardımına ihtiyaç duymadan, yaşamlarını sürdürebilmesi gerekir. Bunu sağlayacak sistem sosyal güvenlik sistemidir. Sosyal Güvenlik Kurumu, devletin, sistem içindeki insanların, hastalık, iş kazası, işsizlik, doğum, yaşlılık ve ölüm yüzünden tamamen veya ciddi bir şekilde kazanç kaybı yaşaması durumunda, bu ekonomik ve sosyal zorluklara karşı destek olması için kurulmuştur.

Ancak herşeyi de devletten beklememek gerekir. Neticede devletin de bir gücü var. Bu yüzden bir takım harcamalar devletin sosyal güvenlik hizmetlerinin kapsamı dışında tutulmuştur. Bir takım haracamalar içinse bazı limitler uygulanmaktadır. Ancak devlet, sosyal devlet olma ilkesi gereği, şimdi yeni bir düzenlemeye gitmiştir.

Sosyal güvenlik sistemi içinde devletin karşılamadığı sağlık harcamalarını veya sosyal güvenlik sistemi içinde belirlenen limitlerin üzerinde kalan sağlık harcamalarını karşılamak üzere tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması başlatılmıştır.

Herşeyden önce şu belirtmek gerekir ki üzere tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması zorunlu bir uygulama değildir. Bu sigortayı sadece ihtiyaç duyanlar yaptırabilir. Bunun dışında tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının başlatılması ile mevcut sosyal güvenlik sisteminde de bir değişikliğe gidilmiyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı çalışanların ve emeklilerin isterlerse yaptırabildikleri bir sigorta şeklidir. Bu uygulama saysesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yapan özel hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında, bir ücret farkı ödemeden hizmet alınabilecektir.

Bu uygulamayı bir örnek vererek açıklamakta yarar var. Diyelim ki bir özel hastaneye gidildi ve muyane ve çeşitli tahliller için 750 TL ödenecek. Ancak devlet bu harcamanın sadece 250 TL’sini karşılıyor. O zaman cepten 500 TL çıkacak demektir. Ama bir tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılmışsa, o zaman özel hastane harcamaların 250 TL’sini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacak, 500 TL’sini ise ilgili sigorta şirketinden isteyecektir. Bu durumda sizin cebinizden hiç para çıkmayacak.

Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması ile, herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanması, bu arada daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti almak isteyenlerin de bu taleplerinin karşılanması mümkün olacaktır. Bu sigorta ile verilecek güvenceler şunlar olacak:

      Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan akupunktur, estetik operasyonlar ve alternatif tedavi yöntemleri gibi sağlık harcamaları

      Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısmen karşılanan sağlık harcamalarının üzerindeki harcamalar

      Özel hastane veya sağlık kuruluşlarının talep edeceği konaklama ve benzeri harcamalar

      Özel hastane veya sağlık kuruluşları ile sigorta şirketi arasında yapılacak anlaşmaya göre, sağlık uygulama tebliği fiyatlarının üzerinde kalan harcamalar

Bütün sigorta şirketlerinin ürünleri arasında şimdi tamamlayıcı sağlık sigortası da bulunuyor. Bu sigortanın primleri sigorta yaptırmak isteyen kişinin yaşına, sağlık durumuna ve istenecek güvencelere ve tazminat tutarlarına göre mutlaka farklı olacaktır. Yine de, sağlık harcamalarının bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı için bu sigortanın primi, normal bir sağlık sigortası poliçesi priminden düşük olacaktır.

Bazı sigorta şirketleri tarafından tamamlayıcı sağlık sigortası, limitsiz doğum teminatı ya da yeni doğan sağlık teminatı gibi sadece belli sağlık konuları için de yapılabiliyor. Limitsiz doğum teminatı ile, hamilelik döneminde yapılacak bütün sağlık harcamaları güvence altına alınıyor. Yeni doğan sağlık teminatı ise, bebeğin doğumundan itibaren ilk muayenesi, aşıları, topuk kanı işlemleri ve tıbbi zorunluk olması halinde bebeğin kuvözde kalması ile ilgili haracamaları güvence altına alıyor.