• aegon.jpg
 • aig-sigorta.jpg
 • ak-sigorta.jpg
 • allianz-sigorta.jpg
 • anadolu-sigorta.jpg
 • aviva-sigorta.jpg
 • demir-sigorta.jpg
 • doga-sigorta.jpg
 • generali-sigorta.png
 • groupama-sigorta.jpg
 • hdi-sigorta.jpg
 • koru-mutuel-sigorta.jpg
 • mapfre-genel-sigorta.jpg
 • ray-sigorta.jpg
 • sbn-sigorta.jpg
 • sompo-japan-sigorta.jpg
 • yapi-kredi-sigorta.jpg
 • zurich-sigorta.jpg

Nakliyat Sigortası

Bir malın bir yerden başka bir yere taşınması durumuna nakliyecilik denilmektedir. Ülkemizde ticari faaliyetlerin çok yoğun bir biçimde yerine getirilmesi doğal olarak nakliye sisteminin de yoğun bir biçimde yapılmasına neden olmuştur. Nakliyecilik sektör olarak çok büyük riskler içereceğinden taşınan mallara gelecek zararların teminat altına alınması adına nakliye sigortacılığı denilen bir hizmet geliştirilmiştir. Esasen nakliyecilik sigortalarını incelediğimiz zaman en eski sigorta hizmetlerinden biri olduğu hatta en eski olduğunu söyleyebiliriz. Bundan yaklaşın yüzlerce belki de binlerce yıl önce küçük ve büyük çaplı devletler sınırları içerisinde ticari faaliyetlerin sürmesi ve ekonomisinin canlanması adına ticaret kervanlarını ülkelerine çekerek bu yerleri cazip hale getirmeye çalışırdılar.

Bunun için kervanların taşıdığı yükler için teminat verirdiler. Ülkeye giriş yapılana kadar yol üzerinde olan her türlü maddi olumsuzlukların devlet tarafından karşılanacağı sözü verilirdi. Çok eski dönemlerde yapılan bu sistemin ilk sigortacılık sistemlerinden biri hatta ilki olduğu belirtilir. Dikkatli bir biçimde incelediğimiz zaman nakliyecilik sigortası ile çok bağlantılı olduğunu görebiliyoruz. Şimdilerde çok yoğun bir biçimde kullanılan nakliye sigortalarında eskinden sadece kara nakliye hizmetleri teminat altına alınırken günümüzde ise kara, deniz ce hava taşımacılığının da eklenerek çok kapsamlı bir biçimde elde edilen bir hizmet olduğunu görebiliyoruz. Hizmet alanlarının genişlemesi ile birlikte doğal olarak paket içerikleri ve risk durumları da çok büyük farklılıklar göstermeye başladı.

Örneğin kara nakliyeciliğinde riskler farklı iken deniz ve hava taşımacılığındaki riskler daha farklı olacaktır. Bu anlamda bu sigorta hizmetinden faydalanan kişi veya kurumların yaralanacakları hizmete yönelik olarak bu paket içeriklerini elde etmeleri onlar açısından son derece önemli olduğunu görebiliyoruz. Keza sigortacılık hizmetlerinde sömürü çok yoğun bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Bazı sigorta şirketleri işi sadece bir para kazanma aracı olarak gördükleri için müşterinin mağdur olabileceği bir paket içeriği elde ederek süreç içerisinde yaşanan olumsuzluklara teminat alınmadığını belirterek sigorta sistemini devreye koymaktadır.

Bu durumda hizmeti elde eden kişi veya kurumlar mağdur olabilmektedirler. Eğer bu hizmetlerden faydalanmak istiyorsanız bilinçli bir biçimde işe eğilmeli ve sizin yararlanmak istediğiniz hizmete en uygun sigorta hizmetini elde etmelisiniz.

Bu anlamda sigorta şirketlerinin nakliyecilik sigortası hizmetinden faydalandıkları zaman sigorta şirketlerinin sunmuş oldukları standart paket içeriklerini incelediğimiz zaman;

 • Malın veya eşyanın taşınması sırasında oluşan bir kaza ve kaza sonucunda mala gelen zararın karşılanması
 • Nakliyecilik aşamasında yaşanan bir hırsızlık veya farkına varmadan malın kaybolması durumları
 • Yangın ve yıldırım çarpması sonucunda oluşan zararların giderilmesi
 • Fire verme, çürüme, bozulma gibi durumlardan ötürü oluşan zararların karşılanması
 • Hat ve tünel gibi yapıların çökmesi ile oluşan zararların karşılanması
 • 3. Şahıslar tarafından gerçekleştirilen sabotaj olaylarından sonra ortaya çıkan zararların karşılanması
 • Eşyaların veya malların çok iyi bir biçimde ambalajlanmaması ve muhafaza edilmemesinden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi
 • Doğal afetlerden ötürü ortaya çıkan olumsuzlukların giderilerek zararın karşılanması

 

Yukarıda sayılı olan maddelerin her biri standart uygulanan paket içerikleri arasında gösterilmektedir. Bu anlamda eğer kaliteli bir hizmet algısını yakalamak istiyorsanız sizleri acentemize bekliyoruz. Acentemizde on beş sigorta şirketi bulunmaktadır. Bu sigorta şirketlerinin her biri çok farklı içeriklere sahip olan profesyonel şirketlerdir. Sizler hizmet başvurusunda bulunduğunuz andan itibaren sigorta şirketlerimiz sizlere çok farklı paket içerikler sunarak farklı ve zengin fiyat içerikleri ile bunları sizlere rapor haline getirmektedirler.

Böylelikle sizler en uygun olan hizmeti elde etmiş olacaksınız.