• aegon.jpg
 • aig-sigorta.jpg
 • ak-sigorta.jpg
 • allianz-sigorta.jpg
 • anadolu-sigorta.jpg
 • aviva-sigorta.jpg
 • demir-sigorta.jpg
 • doga-sigorta.jpg
 • generali-sigorta.png
 • groupama-sigorta.jpg
 • hdi-sigorta.jpg
 • koru-mutuel-sigorta.jpg
 • mapfre-genel-sigorta.jpg
 • ray-sigorta.jpg
 • sbn-sigorta.jpg
 • sompo-japan-sigorta.jpg
 • yapi-kredi-sigorta.jpg
 • zurich-sigorta.jpg

Mühendislik Sigortası

Son yıllarda özellikle inşaat sektöründeki gözle görülür yükselme ve sanayi yatırımlarının artması ile birlikte mühendislik hizmetleri de çok yoğun bir biçimde yaşanmaya başlamıştır. Mühendislik meslek olarak çok büyük riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple yapılan işlemlerin teminat altına alınması hem mühendislik işlemleri hem de işletmelerin geleceği açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple son yıllarda mühendislik sigortası hizmetlerinin hızla arttığını ve bu konuda çok olumlu işlemlerin yerine getirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Mühendislik sigortaları için kısıtlı bir alandan bahsetmek mümkün değildir. Yeni bir işletme inşası, konut inşaatları, mevcut yapıya ekleme yapma ve aklınıza gelebilecek mühendisliğe konu olabilecek her kavram bu sistem ile teminat altına alınarak yerine getirilmektedir. Hal böyle olunca bu hizmetlerin çok büyük önem taşıdığı kaçınılmaz bir gerçektir. Zaten sigorta hizmetlerinden yararlanma alanlarına baktığımız zaman mühendislik sigortalarının çok önemli bir yer kapladığını görebilmekteyiz.

Mühendislik sigortasını diğer sigortalardan ayıran en önemli özelliklerden biri hiç kuşkusuz paket içeriğinde çok farklı teminatların yer almasıdır. Mühendislik sigortası içinde sadece bir yapı yoktur. Yapıyı meydana getiren malzemeler, araç ve gereçler, insan ve daha bir çok faktör işin içerisine girdiği için bu konuda kaliteli bir paket içeriği elde etmek son derece önemlidir. Bu farklı özellikler bir araya getirmek için farklı sigorta çeşitlerine yönelme mümkündür. Ancak bütün hepsini mühendislik sigortaları adı altında teminat altına alabilirsiniz. Bu anlamda en önemli konulardan biri teminat altına alınan yapı ile ilgili bütün risk durumlarının biliniyor olmasıdır. Çünkü bunların bilinmesi ve paket içeriği içerisinde gösterilmesi oluşabilecek bir sıkıntının sonucunda çözümlenmesi anlamına gelecektir.

Aksi halde mühendislik sigortası paket içeriğine eklenmemiş bir maddenin çıkaracağı sorunu sigorta şirketinin çözmesi mümkün değildir. Bu özelliklerden ötürü mühendislik sigortası ile ilgili standart bir zaman ve standart bir paket içeriğinden bahsedemeyiz. Yapılara ve çalışmalara göre farklılık gösterebilecek bu içeriklerde zaman genel itibarı ile yapının inşasının başladığı ilk andan itibaren yapının inşasının yaşandığı bütün süreçler ve yapının inşasının bitmiş olduğu an olarak yorumlanabilir yani diğer sigorta hizmetlerinde olduğu gibi 1 yıl veya 6 aylık süreçler mühendislik sigortası için geçerli olmayan kriterlerdir. Bu sigorta sistemini elde etmek adına en önemli konulardan biri de hiç şüphesiz fiyatlandırma konusudur. Bu anlamda yine standart ve belli aralıklarda bir fiyat söylemek de mümkün olmayacaktır. Çünkü bu hizmetlerde proje ve risk durumlarına göre sigorta fiyatları da çok fazla değişkenlik gösterecektir.

Örneğin milyon dolarlık bir projede farklı bir sigorta hizmeti ve paket içeriği belirlenecekken 20.000 TL değerindeki bir proje için de farklı bir içerik belirlenecektir. İşte tüm bu değişkenlerden ötürü mühendislik sigortaları çok farklı fiyat tarifeleri ile verilmektedir.

Yine de genel anlamda teminat altına konulardan bahsedecek olursak;

 • Doğal afetlerden ötürü yapıya veya yapının ortaya çıkarılmasını sağlayan her türlü alet ve makine bu sigorta kapsamında değerlendirilir.
 • İnfilak, yangın ve yıldırım gibi olaylardan sonra yaşanan tahribatların giderilmesi
 • Şantiye içerisinde ve çevresinde yaşanan olumsuzlukların yapıya zarar vermesi ve bu zararların karşılanması
 • Hırsızlık olaylarından sonra çalınan malzemelerin yerine konulması
 • Çalışanları veya 3. Kişilerin yapmış oldukları sıkıntıların giderilmesi

 

Yukarıda yazılı olan maddelerin her biri standart paket içeriğinde bulunmaktadır. Eğer bu anlamda nitelikli bir hizmet elde etmek istiyorsanız sizleri on beş sigorta şirketini bünyesinde barındıran acentemize bekliyoruz.