• aegon.jpg
 • aig-sigorta.jpg
 • ak-sigorta.jpg
 • allianz-sigorta.jpg
 • anadolu-sigorta.jpg
 • aviva-sigorta.jpg
 • demir-sigorta.jpg
 • doga-sigorta.jpg
 • generali-sigorta.png
 • groupama-sigorta.jpg
 • hdi-sigorta.jpg
 • koru-mutuel-sigorta.jpg
 • mapfre-genel-sigorta.jpg
 • ray-sigorta.jpg
 • sbn-sigorta.jpg
 • sompo-japan-sigorta.jpg
 • yapi-kredi-sigorta.jpg
 • zurich-sigorta.jpg

Mühendislik Sigortaları

Sigortacılık sisteminin hayatımızın her döneminde çok yoğun bir biçimde yer almaya başlaması ile birlikte her türlü olgunun teminat altına alınması gündeme gelmiştir. Bu anlamda belki de en enteresan ve gerekli sigorta kategorilerinden biri de mühendislik sigortasıdır. Mühendislik sigortası çok geniş bir alana hizmet etmektedir. Bundan iki asır önceleri el işçiliği ve beden işçiliği daha yoğun bir biçimde kullanılırdı. Bu yüzden sigorta hizmetleri çok da üzerinde durulması gereken bir konu değildi. Özellikle sanayi devrimi ile beraber makine kullanımlarının da artması makine sigortacılığı sistemini gündeme getirmiştir. Makine mühendisliğinin asıl amacı makine kırılması, elektronik cihazların hasar görmesi, cihazlarda meydana gelen geçici ve kalıcı hasarlar bu anlamda en çok karşılaşılan aksaklıklardan olduğu için makine sigortacılığı hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu sigorta sisteminin asıl amacı seri üretimin sürekliliğini arttırmak ve engel oluşturabilecek sorunlardan korkmadan gerekli tedbirleri alarak çalışmaları sıklaştırmaktır. Bilindiği gibi günümüzde hemen hemen her alanda seri üretim yapılmaktadır. Seri üretimlerin yapılması da doğal olarak makine sistemleri ve elektronik cihazlar ile olduğu için bu anlamda bu konuların çok bilinçli bir biçimde irdelenmesi ve cihazların mutlak suretle sigortalanması gerekmektedir. Günümüzde en çok kullanılan sigorta hizmetlerinden biri olan mühendislik sigortasının gerçek anlamda kapsam alanı çok geniştir. Ayrıca risk durumları ve mühendislik alanı çok geniş olduğu için bu konuda verilen sigorta hizmetleri için özel yöntemler uygulanmaktadır.

Keza bu derece geniş bir alan için standart bir paket belirlemek mümkün olmayacaktır. Bu anlamda cihazların kurulum biçimleri, mekanın üretime uygunluğu ve cihazların bulundukları yerlerde hasar görme durumu, sel, deprem ve benzeri doğal afetler neticesinde ortaya çıkan hasarların giderilmesi, cihazın çeşitli sebeplerden ötürü çalışamaz hale gelmesi ve birçok konu mühendislik sigortası kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sistemin belki de en can alıcı noktalarından biri ekspertiz hizmetlerinin sunuluyor olmasıdır.

Ekspertiz hizmetlerinde tüm bu risk durumları çok iyi bir biçimde analiz edilmekte ve bu duruma göre belirli bir rapor elde edilerek bu rapor doğrultusunda gerekli işlemler yapılatmadır. Böylelikle hizmet alıcı nasıl bir hizmet elde ettiğini ve hangi koşullar altında bu sigorta hizmetlerinden çok verimli bir biçimde faydalanacağını da bilmektedir. Durum böyle olunca çok olumlu bir süreç yaşamış olacaktır. Ülkemizde mühendislik sigortaları sistemi yeni olmasına rağmen sigorta şirketleri çok verimli ve nitelikli işlemleri de yerine getirmektedirler. Hasarların yerine getirilmesi ve hasar sonrasında tekrar eski koşullar altında nasıl verimli bir biçimde çalışılacağı ve benzer bütün konular bu kapsamda değerlendirilmekte ve yerine getirilmektedir. Acentemiz bu anlamda hizmet alıcılara çok zengin sigorta şirketleri sunmaktadır. Bilindiği gibi çoğu sigorta acentesi bünyesinde çok az sayıda sigorta şirketi barındırmaktadır. Bu şirketlere hizmet baş vurusunda bulunduğunuzda size sunacakları fiyat ve hizmet paketleri çok sınırlı olacaktır.

Ancak bu durum bizim acentemizde yoktur.

Acentemiz bünyesinde on beş sigorta şirketi hizmet vermektedir. Bu sigorta şirketlerinin her biri çok farklı mekanizmalar ile çalışmaktadır. Ancak her biri müşteri memnuniyetini ve hizmetin niteliğini ön planda tuttukları için alınan hizmet son derece nitelikli olmaktadır.

Müşteri bu anlamda hizmet talebinde bulunduğu andan itibaren kısa süre içerisinde acentemiz bünyesindeki bütün şirketler gerekli fiyatlandırmaları göz önüne sermekte ve paket içeriklerini belirtmektedirler. Sizler bu anlamda bu içerikleri elde ederken sorunsuz bir biçimde nasıl bir hizmet alacağınıza dair ön bilgilere de sahip olmuş olacaksınız.