• aegon.jpg
 • aig-sigorta.jpg
 • ak-sigorta.jpg
 • allianz-sigorta.jpg
 • anadolu-sigorta.jpg
 • aviva-sigorta.jpg
 • demir-sigorta.jpg
 • doga-sigorta.jpg
 • generali-sigorta.png
 • groupama-sigorta.jpg
 • hdi-sigorta.jpg
 • koru-mutuel-sigorta.jpg
 • mapfre-genel-sigorta.jpg
 • ray-sigorta.jpg
 • sbn-sigorta.jpg
 • sompo-japan-sigorta.jpg
 • yapi-kredi-sigorta.jpg
 • zurich-sigorta.jpg

Montaj Tüm Riskler Sigortası

Tek bir poliçe ile teminat altına alınan sigorta işlemlerinden biri olan ve günümüzde birçok sigorta hizmeti içerisinde en çok talep gören sigorta işlemlerinden biri de montaj tüm riskler sigortasıdır. Özellikle son yıllarda ülkemizin her bölgesinde yeni yapıların artması ve yatırımlarında paralel bir biçimde ilerlemesi böyle bir sigorta sistemini gündeme getirmiştir. Muhakkak ki sadece yeni yapılar için gerçekleştirilen bir sistem olarak algılamamak gerekecektir.

Çünkü montaj hizmetleri süreklilik gösteren ve her daim geçerli olan sistemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca montaj tüm riskler sigorta hizmetleri için belirli bir alandan bahsetmek mümkün değildir. Montaj sigortasında süreç montajı yapılacak ürün veya cihazın istenilen noktaya gelmesi ile başlar devamında montaj yapıldığında parçalara en ufak bir zarar gelmesi, çeşitli sebeplerden ötürü yıpranması ve kullanılamayacak bir konuma erişmesi ve benzeri konular bu sigorta kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir.

Ülkemizde bu hizmetlerin alındığı ve değerlendirildiği alanlardan biri de işletmelere yeni alınan ürünlerin uygun yerlere montaj edilmesi ve bu süreç içerisinde her hangi bir sorunun ortaya çıkmasının da engellenmesidir. Böylelikle işlem teminat altına alınmaktadır. Süreç içerisinde olan bütün işlemler genel anlamı ile montajın başlama evresi ve devamında sürecin bitişini kapsamaktadır. Ancak özellikle büyük sistemlerin kurulması ve tam çalışır hale gelmesini sağlayan montaj yapımı ile uğraşan şirketler yılık anlaşmalar yaparak bu süreç içerisinde kurmuş oldukları bütün işlemleri de teminat altına almış olacaklardır.

Kurulum gerçekleştirme ve bu sürecin devamında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için verilen teminatlardan biraz bahsedecek olursak

 • Deprem, sel, heyelan ve benzeri doğal afetler sonucunda oluşan aksaklıkların ve sorunların giderilmesi ve oluşan kalıcı zararların tespit edilerek belirlenmesi
 • Yurt içerisinde taşıması yapılan ürünlerin ve devamında oluşabilecek sorunların kısa çözümlenmesi ve yapılan kurulum sorunlarının giderilerek yapının eski haline dönmesinin sağlanması
 • İşletme bünyesinde çalışan veya çalışmayan her hangi bir kişinin yapmış olduğu hatalardan ötürü bu yapıda oluşan aksaklıkların giderilmesi
 • Kurulum sonrasında yapılmayan bakım ve onun sonucunda oluşan deformasyonların giderilmesine yönelik gerçekleştirilen teminat
 • Halk hareketi, grev, lokavt, şahsi sorumluluk ve benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek sorunlar için verilecek teminat
 • Enkaz kaldırma masrafları

 

 

 

 

 

 

Yukarıda maddeler halinde belirtilen bütün konular montaj tüm riskler sigortası içerisinde değerlendirildiği için bu konuda işletmeler kendi paket içeriklerini belirleyerek gerekli yapıları da oluşturmaya çalışabilirler. Keza bu iş ve işlemlerde mekan, yapı ve benzeri özellikler çok fazla farklılık gösterebileceği için bu amaçla yapılan paket içerikleri de bir birinden çok farklı özelliklere sahip olabilmektedir. Bu sebeple sigorta şirketleri işletmeler için fiyat belirlerken bütün bu kavramları da göz önünde bulundurarak nitelikli bir biçimde hizmet vermeye çalışırlar. Bu amaçla hareket eden ve son derece nitelikli bir biçimde yapılanmış olan sigorta acentemiz bünyesinde yaklaşık olarak on beş firma bulundurmaktadır.

Sizler acentemize hizmet başvurularında bulunduğunuz anda bütün şirketlerimiz bir birinden farklı paket içeriklerini siz değerli müşterilerine sunacaktır. Şirketimizin en önemli özelliği ve avantajı on beş sigorta şirketini bir arada barındırmasıdır. Bu şirketlerin her biri müşteriyi düşünürken aynı zamanda çok farklı fiyatlandırmalar ve paket içerikleri sunmaktadırlar.

Çok az sayıda sigorta şirketini bünyesinde barındıran acenteler bu anlamda sizlere hizmet verirken sınırlı sayıda teklif sunacakları için on beş sigorta şirketini bünyesinde barındıran acentemiz ise sizlere çok zengin bir fiyatlandırma arşivi sunacaktır.