• aegon.jpg
 • aig-sigorta.jpg
 • ak-sigorta.jpg
 • allianz-sigorta.jpg
 • anadolu-sigorta.jpg
 • aviva-sigorta.jpg
 • demir-sigorta.jpg
 • doga-sigorta.jpg
 • generali-sigorta.png
 • groupama-sigorta.jpg
 • hdi-sigorta.jpg
 • koru-mutuel-sigorta.jpg
 • mapfre-genel-sigorta.jpg
 • ray-sigorta.jpg
 • sbn-sigorta.jpg
 • sompo-japan-sigorta.jpg
 • yapi-kredi-sigorta.jpg
 • zurich-sigorta.jpg

Makine Kırılması Sigortaları

Sanayi devrimi ve sonrasında yaşananlar makine kullanımını ve devamında sanayi üretimlerini de arttırmıştır. Bundan yaklaşık bir veya iki asır önce beden gücü ile her türlü işleri icra eden işçiler şimdilerde birçok alanda yerlerini makinelere ve elektronik cihazlara bırakmışlardır. Hal böyle olunca bu cihazların nitelikli bir biçimde kullanımları ve bunları yerine getirmeleri son derece önemli bir hal almıştır. Keza makine kullanımı için sınırlı bir alandan bahsetmek mümkün değildir. Her sektörde artık makine kullanımı ile işler yerine getirilerek üretim yapılmaktadır. Bu kavramlardan yola çıkarak ortaya çıkarılmış olan makine kırılması sigortası son derece önemli bir sigortacılık sistemidir.

Özellikle son yıllarda seri üretimlerin artması ve sektör bazında bütün iş ve işlemlerin makin ve elektronik sistemler aracılığı ile yapılması böyle bir konuyu gündeme getirmiştir. Tüm sigortacılık hizmetlerinde olduğu gibi makine kı8rılması sigortası sisteminde de belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekecektir.

Peki bu şartlar nedir ve neye göre değişir? Bu konu ile ilgili öncelikle makine kırılması sigortacılığı şartlarını kaleme alacağız.

 • Hizmeti yerine getiren işletmenin yapmış olduğu hatalar
 • İmalatın, kurulumuz, parçaların, kalıbın ve işçiliğin yetersiz olduğu durumlar
 • Çeşitli yağlanma ve paslanma durumları
 • Elektriğin ani yükselmesi, alçalması ve bu durumlarda makinelerde meydana gelen tahribatlar
 • Makine arasına giren yabancı madde veya tıkanan her hangi bir madde
 • Aşırı zorlanmadan ötürü meydana gelen parça kırılmaları
 • Buharlı makinelerde buhar azlığından meydana gelen eksiklikler ve devamındaki aksaklıklar
 • Makine veya elektronik cihazların ani soğuması veya ısınması ile birlikte meydana gelen ufak çaplı tahribatlar
 • Kapalı yapılarda alçak basınç veya yüksek basınç dolayısıyla meydana gelen dezenformasyonlarda
 • İşletmede çalışan personellerin bilerek veya bilmeyerek yaptıkları iş ve işlemler ile üçüncü şahıslar tarafından yerine getirilen sabotaj olaylarından sonra meydana gelebilecek her türlü zarar
 • Genel mevzuda bahsi geçmeyen ancak bu kapmam içerisinde değerlendirilmesi mümkün olan bazı durumlar da yine benzer şekilde bu kapsama alanı içerisinde değerlendirilerek oluşan bütün zararlar sigorta kapsamında değerlendirilir

Yukarıda belirtilen haller ve beraberinde oluşacak bütün zarar durumları sigorta paketi içerisinde olmalıdır. Bilindiği gibi sigorta şirketleri hizmet alıcıların yönlendirmesi ve talepleri doğrultusunda sigorta paketi belirleyebilirler. Bu paketlerde içerik sağlam olursa alınan hizmet de o derece sağlam olacaktır. Makine kırılması sigortacılığı hizmetinin bilindiği gibi asıl amacı üretim sürekliliğinin sağlanmasıdır. Yaşanan aksaklıktan sonra meydana gelen sorunun kısa süre içerisinde çözülebilmesi için yapılması gereken şey sigorta şirketine düşmektedir. Bu hizmet yerine getirildikten sonra fabrika veya işletme aynı performans ile çalışmalarına devam edecektir.

Bu sebeple üretim de aksamamış olacaktır. Bu anlamda hizmet alıcılar olarak sizlerin muhakkak ki nitelikli hizmet sunan sigorta şirketleri ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Aksi halde süreçten olumsuz etkilenmiş olacaksınız. Bu amaçla bünyemizde barındırdığımız on beş sigorta şirketi siz değerli müşterilerimiz için son derece nitelikli hizmetler sunmaktadır. Acentemiz bünyesindeki sigorta şirketi sayısının fazla olması daima siz hizmet alıcılar açısından olumlu olacaktır.

Çünkü bir veya iki sigorta şirketi sizlere standart fiyat ve standart paket sunacakken on beş sigorta şirketi sizlere çok farklı fiyatlar ve paket içerikleri sunacaktır. Siz hizmet alıcılar olarak çok zengin bir seçim arşivine sahip olacağınız için bu anlama çok verimli seçimleri yerine getirmiş olacaksınız. Makine kırılması ve diğer sigortacılık hizmetlerinde nitelikli hizmet istiyorsanız acentemiz ile iletişime geçmelisiniz.