Kefalet Sigortası Nedir

1 Şubat 2014 itibarı ile hayatımıza yeni bir sigorta kavramı daha girdi. Kefalet Sigortası. Kefalet sigortasının Hazine Müsteşarlığı’ndan yayınlanan kapsamında da tanımlandığı gibi bu sigortayı bir borcumuz için kefilimiz olarak yaptırabiliyoruz. Kefalet sigortası yaptırdığımızda, sigorta şirketimiz borçlu olarak bizin borcumuzu ödemeyi gerçekleştiremediğimizde devreye giriyor ve bu riske karşı poliçemizde belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde bize kefil olduğundan poliçemizdeki hükümlerle borçlandığımız kurum veya kişilere, yani lehtar veya lehtarlara bizim ödememizi yapıyor. Kefalet sigortasındaki kefalet borçlunun borçlarına kefil olunması veya poliçede tanımlanan borçlarla ilgili taahhütler altına girilmesi anlamına geliyor. Borçlu olarak kendi kendimize sigorta yaptırabileceğimiz gibi alacaklı olan kurum veya kişilerce de bizim adımıza yaptırılabiliyor. Kefalet sigortası yaptırarak teminat altına alabileceğimiz çok çeşitli kalemler bulunuyor.

Avans ödeme teminatında; bir ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında avans ödemesi almışsak, işverenimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getiremediğimizde aldığımız avansı geri ödeyemezsek, bu riskimizi sigortamızdan karşılarız.

İmalat/Bakım/Onarım teminatında; inşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi yaptığımız işin iş sonunda ve teslimde değerlendirildiği hallerde, iş tesliminden sonra ortaya çıkabilecek zararları karşılamamızda faydalanacağımız teminattır.

Emniyeti Suistimal Teminatı; kefalet senedinde ismini verdiğimiz çalışanlarımızın, hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi kötü amaçlı eylemlerle İşvereni olarak bize ve şirketimize verdiği zararları karşılamamızda kullanacağımız teminattır.

Gümrük eve Mahkeme Teminatı; vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemeler bu teminatta lehtar kamu kurumu olarak yer alırlar. Bir dava açılabilmesi, gümrüğe gelen malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminde bir hata ile doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettiren tedarikçi şirketten talep edilen teminattır.

İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı; şirketinizin ihale açıldıktan sonra ihale sonuçlanmadan önce bir sebeple ihaleden çekilmesi ve sözleşmeyi imzalaması durumunda ihale kapsamında sunması gereken teminatları sunamadığınızda size bu teminatı sağlamaktadır.

Ödeme Teminatı; işinizi yaparken tüm taşeronlarınız ve işçileriniz için kendilerine ödeme yapamadığınızda bu teminattan faydalanarak ödeme yapabilirsiniz.

Performans Teminatı; proje sahibi olarak şirketiniz projedeki yükümlülüklerini yerine getiremezseniz bu teminat devreye girer. Sigorta ettiren olarak yükümlülüğünüzü yerine getiremediğinizde sigortacınız yeni bir yüklenici ile anlaşır ve işin tamamlanmasını sağlar.

Sözleşme teminatı; borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini gereği şekilde yerine getirmemesinde buna karşı kullanılacak teminatı sağlar.  

Buradan da görülebileceği gibi, kefalet teminatı, proje ve inşaatların, imalatların ve üretimlerin taraflardan birisinin yükümlülüklerini yerine getirememeleri sebebi ile işlerin feshi durmaması ve tamamlanması yönünde atılmış çok önemli bir sigortadır ve bu sayede de tamamlanmamış, bitmemiş ve işletmeye alınmamış birçok ölü durumda yeni inşaatlar ve tesislerin olmasının önüne geçilecektir.        Kefalet sigortası bu anlamda büyük bütçeli projeler için teminat mektubu yerine geçecek ve özellikle yüksek tutarlı tekliflerde şirketlere de mali avantajlar sağlayacaktır. Büyük tutarlı projelerdeki geçici teminat tutarlarını ve kesin teminat ve avans teminatı tutarlarını bankalarından alabilecek güçte mali gücü olmayan firmalar bu sigortayı yaptırarak aynı teminat tutarlarını sigorta şirketlerinden sağlayabileceklerdir.

Kefalet sigortasının yürürlüğe girmesini takiben bu amaçla kullanılabilmesi için yürüklükte olan ihale kanununda da bu uygulamaya izin verecek şekilde hüküm değişiklikleri yapılması gerekmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinde zaten uygulanmakta olan bu sigortanın ülkemizde de yürürlüğe koyulması Türk yüklenicileri açısından sevindirici bir gelişmedir. Bu sigorta ürününde sigortacı bu amaca uygun hazırlanmış poliçe sözleşmesindeki genel şartlar ve sigorta ettiren ile belirlenecek özel şartlar kapsamında borç yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumları oluştuğunda bu şartlarda tanımlanan şekillerde ödeme yükümlülüğünü üstlenmektedir.