Kasko Hasar Bildirim Formu

Sigorta şirketleri, bir hasar durumunda, sigorta ettirenden Kasko Hasar Bildirim Formu’nun doldurulmasını isterler. Her sigorta şirketi, kendi iş akışlarına ve prosedürlerine uygun olarak tasarladıkları farklı Kasko Hasar Bildirim Formları kullansalar da genel olarak hepsinde ortak olduğu noktalar var.

Kasko Hasar Bildirim Formunu İndir PDF

Şimdi aşağı yukarı bütün sigorta şirketlerinin bu Kasko Hasar Bildirim Formu ile istediği bilgilere kısaca göz atalım. Öncelikle raporun üzerinde hasar dosya numarası ve düzenlenme tarihi bilgileri bulunmaktadır. Diğer istenen bilgiler ise aşağıdaki şekildedir.

Poliçe ve hasar ile ilgili bilgiler:

 • Acente numarası
 • Poliçenin numarası
 • Poliçenin düzenlendiği yer
 • Poliçenin düzenlenme tarihi
 • Poliçenin şekli
 • Poliçenin vadesi
 • Hasar tarihi
 • Servise giriş tarihi
 • Hasarlı aracın plakası
 • Hasarlı aracın cinsi
 • Hasarlı aracın markası
 • Hasarlı aracın tipi
 • Hasarlı aracın modeli

Görüldüğü gibi bu bilgiler, kasko poliçesi ile kaza yapan aracın birbiri ile tutarlılığını tesbit etmeye yöneliktir. Kasko hasar dosyasına girecek olan bu form üzerindeki bilgilerin tutarlı ve doğru olması gerekmektedir.

Hasarlı araç sahibi ile ilgili bilgiler:

 • Adı veya ünvanı
 • Cep telefonu numarası
 • Tahmini hasar tutarı
 • Hasar ile ilgili bilgiler
 • E-mail adresi

Burada da hasarlı araç sahibinin kimlik bilgileri ve hasara yönelik ön bilgiler alınmaktadır.

Servis istasyonu ile ilgili bilgiler:

 • Adı veya ünvanı
 • Telefon numarası
 • Servis sorumlusunun adı ve soyadı
 • Servis sorumlusunun imzası

Bu bölümde aracın onarım için teslim edildiği servis ile ilgili bilgiler alınmaktadır. Servis noktasının, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu bir servis olması tercih edilmektedir.

Bildirimi yapan ile ilgili bilgiler:

 • Adı ve soyadı
 • Sıfatı
 • Telefon numarası
 • İmzası
 • Bildirim tarihi

Eğer hasar bildirimi sigortalı dışında bir kişi tarafından yapılmışsa, burada bildirimi yapan ile ilgili bilgiler alınmaktdır.

Hasarlı araç sahibinden alınacak belgeler:

Bu belgeler eksperlere imza karşılığında verilecektir.

 • Maddi hasarlı trafik kazası tesbit tutanağı
 • Onaylı trafik kaza raporu
 • Onaylı alkol raporu (sigortalı araç sürücüsü için)
 • Aracın tescil ve trafik belgesi (ruhsatname) fotokopisi
 • Ehliyet fotopisi
 • Aracın fotoğrafları
 • Şirketse imza sirküleri ve vergi levhası
 • Vekaletname
 • Taahhüt belgesi (örneği aşağıdadır)
 • Diğer

Formun en can alıcı noktası burasıdır. Maddi hasarlı bir kaza sonrası kaza yapan sürücülerin aralarında anlaşmaları halinde düzenledikleri trafik kazası tesbit tutanağı mutlaka teslim edilmelidir. Anlaşma olmaması durumunda ya da trafik kazası tesbit tutanağı düzenlenemeyecek bir kaza durumunda polis tarafından düzenlenen onaylı trafik kaza raporu teslim edilmelidir.

Sigortalı araç trafikte seyrederken kazanın meydana gelmesi durumunda sürücünün yaptıracağı alkol muayene raporu mutlaka olacaktır. Ancak kaskolu araç hareket halinde değilken bir kaza meydana gelmişse bu rapora gerek yoktur.

Aynı zamanda sigortalı aracı ait ruhsatnamenin fotokopisi, aracı kullanan sürücünün ehliyet fotokopisi, hasarlı aracın fotoğrafları, araç bir şirkete aitse şirketin imza sirküleri ve vergi levhası, işlemler vekaletname ile yürütülecekse vekaletname ve örneği aşağıda verilen taahhütname belgesi mutlaka verilmelidir.

Bunların dışında sigorta şirketinin işlerini kolaylaştıracak başka belge ve bilgiler varsa bunlar da verilmelidir.

Taahhüt belgesi örneği

Sigorta şirketlerinin Kasko Hasar Bildirim Formu ile birlikte istedikleri taahhütname hemen hemen aşağıdaki şekildedir.

.......... Sigorta Şirketine,

.......... numaralı poliçe ile sigortalanan .......... plakalı aracın .......... tarihinde hasar görmesi yüzünden,

 

 • Hasar ile ilgili tüm belgeleri kasko sigorta genel şartlarına uyarak, gecikmeden .......... servis istasyonuna teslim etmeyi,
 • Hasar poliçe kapsamı dışında tutulursa ya da başka bir yasal engel olursa, onarım masraflarından servis istasyonuna karşı şahsen sorumlu olduğumu ve bu masrafları servis istasyonuna ödemeyi,
 • Hasarın poliçe kapsamında karşılanması durumunda, tazminatın sigorta şirketinin uygulama prensipleri içinde sigorta şirketi tarafından servis istasyonuna ödenmesini,
 • Sigorta şirketi tarafından tazminat tutarından düşülecek değer artışı, poliçe muafiyet tutarı, prim borcu ve benzeri sigorta genel şartları ve özel şartları gereğince indirim tutarını, sigortalı şirket ise onarım faturasındaki KDV tutarını servise ödemeyi,
 • Onarım sonucunda, aracı servis istasyonundan teslim almayı kabul ve taahhüt ederim.