• aegon.jpg
 • aig-sigorta.jpg
 • ak-sigorta.jpg
 • allianz-sigorta.jpg
 • anadolu-sigorta.jpg
 • aviva-sigorta.jpg
 • demir-sigorta.jpg
 • doga-sigorta.jpg
 • generali-sigorta.png
 • groupama-sigorta.jpg
 • hdi-sigorta.jpg
 • koru-mutuel-sigorta.jpg
 • mapfre-genel-sigorta.jpg
 • ray-sigorta.jpg
 • sbn-sigorta.jpg
 • sompo-japan-sigorta.jpg
 • yapi-kredi-sigorta.jpg
 • zurich-sigorta.jpg

Havacılık Sigortası

Uçak, helikopter ve benzeri hava taşıtları havacılık sigortası kapsamında değerlendirilmektedir. Her taşıma sisteminde bir dizi riskler olabileceği gibi benzer şekilde hava taşımacılığında da benzer şekilde çeşitli riskler olabilecektir. Bu riskler gerek insan hayatı, gerek nakliye eşyaları, gerekse uçağa gelebilecek zararlar üzerine olabilmektedir. Bu sebeple havacılık sigortası sistemlerini üç ana başlık üzerinden değerlendirebilmekteyiz. Her başlık kendi içerisinde alt başlıklar halinde değerlendirilmekte ve bunlar özel paketler oluşturularak tek çatı altında havacılık sigortası şeklinde birleştirilmektedir.

 • Hava taşıtı gövde sigortası

Bu sigorta çeşidi işletme sahibinin kendisi, kiracısı veya her hangi bir sebeple hava taşıtını elde etmiş kişilerin yapabileceği bir sigorta sistemi olarak değerlendirilir. Bu sigorta sistemindeki en önemli ayrıntılardan biri hava taşıtının kullanıma başladığı andan itibaren hava taşıtında oluşabilecek en ufak aksaklıkların kısa süre içerisinde çözümlenerek eski haline getirilmesinin sağlanmasıdır. Bu sigorta içeriğine arıza sırasında oluşan zaman kaybı ve beraberinde hava taşıtının işletilmemesinden doğan maddi zarar da sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Bu sebeple bu sigorta sisteminin en önemli argümanlarından biri olarak gösterilebilir.

 • Üçüncü kişilere karşı sorumluluk

Bilindiği gibi hava taşıtları sadece yolcu taşımak ile mükellef ticari yapılar değildirler. Bunun yanında hava nakliyeciliği denilen bir sistem de vardır. Özellikle günümüzde çok sayıda ticari faaliyetler hava taşımacılığı yöntemi ile yerine getirildiği içi yoğun kullanımdan ötürü doğal olarak çeşitli sebeplerle taşınan eşyalara zarar gelebilmektedir. 3. Şahıslara ait olan hava taşıtından düşen veya yolculuk esnasında hava akımından oluşan sarsılmalardan ötürü eşyaların zarar görmesi durumlarında 3. Kişilere karşı sorumluluk sigortası sistemi devreye girecek ve bu anlamda karşı tarafın maddi ve manevi her türlü zararı da karşılanmış olacaktır.

 • Yolcu sorumluluk sigortası

Bu sigorta sistemi az da olsa uçak kazalarında yaşanan ölümlü ve ölümsüz kazalardan sonra yolcuların uğradıkları olumsuz durumların karşılanmasına yönelik geliştirilen bir sigorta sistemidir. Burada unutulmaması gereken biletli yolculardır. Uçak seyahati sırasında biletli yolcuların her ne sebeple olursa olsun bu şekilde yaşanan sıkıntılardan ötürü oluşacak sıkıntıları teminat alınmış olur. Bu sigorta sistemi zaten zorunludur ve her sigorta şirketi tarafından kullanılan bir sistemdir. Bu yolla yaşanan kazalardan sonra oluşacak sıkıntıların giderilmesi, ölümlü kazalardan sonra ise kişilerin ailelerine tazminat verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

 

Yukarıda maddeler halinde belirtilmiş olan bütün teminat yöntemleri havacılık sigortası kapsamında değerlendirilir ve son derece gerekli sistemlerdir. Başta da belirttiğimiz gibi havacılık sigortası sisteminde teminat altına alınması gereken konuların geniş ve ayrıntılı olmasından ötürü sigorta hizmetinden faydalanacak bireylerin veya şirketlerin profesyonel hizmet almaları gerekmektedir. Bu yolla hem taşıtın her türlü parçası teminat altına alınmış olacak hem de yolcu veya eşya taşıma esnasında yaşanan sıkıntılarda giderilerek şirketler bu anlamda süreçten olumsuz bir biçimde etkilenmemiş olacaklardır. Bu anlamda acentemiz nitelikli hizmet sunmak adına sizleri bekliyor.

Acentemiz bünyesinde on beş sigorta şirketi hizmetlerini sürdürmektedir. Tüm sigorta işlemlerinde olduğu gibi havacılık sigortası işlemlerinde de acentemize başvuru yaptığınız anda bütün şirketlerden paket içerikleri ile birlikte belirli bir fiyatlandırma sistemi aralıkları alınmaktadır. Bu fiyatlandırmaların belirlenmesinde çok çeşitli paket içerikleri ve teminatlar işin içerisine girmektedir. Bu yolla nitelikli bir hizmet algısına sahip olmak istiyorsanız siz değerli hizmet alıcıları acentemize bekliyoruz. Acentemizin siz hizmet alıcılar açısından en önemli avantajlarından biri de çok sayıda sigorta şirketini bir arada barındırmasıdır. Bu yolla en uygun fiyatlandırmayı elde etmiş olacaksınız.