Güvence Hesabı’ndan Yararlanmanın Koşulları

Güvence Hesabı’nda 2012 yılında yapılan önemli değişikliklerden sonra, hesabın kapsamı oldukça genişlemiştir. Bu değişiklikler çerçevesinde bazı zorunlu sigortalara ve zorunlu sorumluluk sigortalarına ilişkin olarak Güvence Hesabı’na başvuru yapılabilmektedir. Ancak elbette Güvence Hesabı’ndan tazminat talep edebilmek için yasanın öngördüğü bir takım koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Tazminat talep edecek kişilerin, Güvence Hesabı’ndan ödeme alabilmeleri için aşağıda sayılan sigortalardan birinin kapsamına giren bir zarara uğramış olması şarttır. Güvence Hesabı’nın karşıladığı sigorta çeşitleri şunlardır:

·         Zorunlu Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası (Sigortacılık Kanunu’nun onüçüncü maddesi gereğince zorunlu kılınan sorumluluk sigortası)

·         Zorunlu Trafik Sorumluluğu Sigortası (Karayolları Trafik Kanun gereğince zorunlu kılınan sorumluluk sigortası)

·         Zorunlu Taşımacılık Sorumluluk Sigortası (Karayolu Taşıma Kanunu gereğince zorunlu kılınan sorumluluk sigortası

·         Zorunlu Tüpgaz Sorumluluk Sigortası, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Mülga Sigorta Murakabe Kanunu gereğince konulan zorunlu sigortalar)

Zorunlu sigortaların ödeme yapmaması ya da bu sigortaların hiç yaptırılmamış olması gibi durumlarda ortaya çıkan zararı gidermek konusunda Güvence Hesabı çare olmaktadır. Bu hesaptan tazminat talep edebilmek için şu koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

·         Sigortalının tespit edilememiş olması

Bir trafik kazasında, kazayı yapan kişi veya araç hakkında hiçbir bilgi elde edilemediği durumlarda, bu kazaya neden olan kişinin yol açtığı ölüm, sakat kalma veya yaralanma gibi bedensel zararlar Güvence Hesabı’ndan giderilir. Ancak aracın uğrayacağı maddi zararlar için Güvence Hesabı’ndan ödeme talep edilemez.

·         Zorunlu trafik sigortasının hiç yaptırılmamış olması

Ortada geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılmış bir zorunlu trafik sigortası hiç yoksa Güvence Hesabı’ndan tazminat talep edilebilir ancak sadece bedensel zararlar için.

·         Sigorta şirketinin mali sıkıntı içinde olması ve sürekli olarak bütün sigorta dallarında ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflas etmiş olması

Sigorta şirketinin bütün ruhsatları iptal edilmiş ise o sigorta şirketi iflasın eşiğinde demektir. Bu durumda poliçe üretemeyeceği için prim geliri de olmayacaktır. Ancak borçlarını ödeme yükümlülüğü devam edecektir. Kısa bir süre sonra da borç yükü altından kalkamayacak duruma gelecektir. Bu durumda Güvence Hesabı zarar görenlerin sadece bedensel zararlarını karşılar. Ama sigorta şirketi artık iflas etmişse, bu durumda şirketin ödemekle yükümlü olduğu bütün maddi ve bedensel zararlar Güvence Hesabı’ndan karşılanır. Çünkü iflas uzun bir süreçtir ve sonunda belki zarar görenlere bir ödeme yapılacaktır ama hem bu ödeme tatmin edici tutarda olmayacak hem de aradan çok zaman geçmiş olacaktır. Bu şekilde Güvence Hesabı, sigorta sistemini korumuş olmaktadır.

·         Çalınmış veya zorla ele geçirilmiş bir aracın sebep olduğu kazada, Karayolları Trafik Kanunu gereğince araç sahibinin sorumlu tutulmaması

Gasp edilmiş veya çalınmış bir aracın yaptığı kazalarda sadece bedensel zararlarla sınırlı olmak koşulu ile zararlar Güvence Hesabı’ndan talep edilebilir. Ancak araç sahibinin, aracın çalınması konusunda herhangi bir kusurunun olması durumunda araç sahibi ya kendisi, ya onun zorunlu trafik sigortası, ya da eğer yaptırılmışsa limitleri aşan zararlar için isteğe bağlı trafik sorumluluğu sigortası bu zararı karşılayacaktır. Örneğin, anahtarı aracın üzerinde bırakmak veya aracı çalışır durumda bırakmak araç sahibinin kusurlu davranışlarıdır.

·         Yeşil Kart Sigortası uygulaması varsa

Aslına bakılırsa yasa, yeşil kart sigortası kapsamında ödenmesi gereken tutarların Güvence Hesabı’ndan karşılanmasını öngörmüştür, ama bu tuhaf bir uygulamadır. Çünkü bu durumda Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından ödeme yapılması gerekmektedir. Bunun yerine Güvence Hesabı’ndan ödeme yapılmakta, daha sonra Güvence Hesabı asıl sorumlu olan sigortaya rücu etmektedir. Güvence Hesabı bu durumda da maddi zararları da karşılamaktadır.

Güvence Hesabı’ndan yararlanmanın koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgileri, şirketimiz yönetici ve çalışanlarından alabilirsiniz.