Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenme Projesine İlişkin Genelge (2015/4)

Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenme Projesine İlişkin Genelge (2015/4) Hazine Müsteşarlığı tarafından 16 Ocak 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Devamını oku: Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenme Projesine İlişkin Genelge (2015/4)

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Ödeyeni Tüzel Kişi Olan Sözleşmelere İlişkin Genelge (2014/17)

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Ödeyeni Tüzel Kişi Olan Sözleşmelere İlişkin Genelge (2014/17) Hazine Müsteşarlığı tarafından 10.12.2014 tarihinde yayınlandı.

Devamını oku: Bireysel Emeklilik Sistemindeki Ödeyeni Tüzel Kişi Olan Sözleşmelere İlişkin Genelge (2014/17)

Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik IP Kontrollerine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/30)

Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik IP Kontrollerİne İlişkin Sektör Duyurusu (2014/30) Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanmıştır.

Devamını oku: Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik IP Kontrollerine İlişkin...

Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusu (2014/29)

Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusu (2014/29) Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanmıştır.

Devamını oku: Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusu (2014/29)

Mutabakat Projesi Kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Yapılacak Veri Transferlerine İlişkin Genelge (2014/15)

Mutabakat Projesi Kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Yapılacak Veri Transferlerine İlişkin (2014/15) Sayılı Genelge Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanmıştır.

Devamını oku: Mutabakat Projesi Kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Yapılacak Veri Transferlerine...

Diğer Makaleler...

 1. E-Başvuru Sistemi Üzerinden Yapılacak Sigortacılık Başvurularına İlişkin Basın Duyurusu
 2. Devlet Destekli Tarım Sigortaları Acente Eğitimi
 3. 25/2014 Sayılı Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu
 4. Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge
 5. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Sektör Duyurusu
 6. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yeni Tarife ve Talimat Tebliği
 7. Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No 2007-1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 8. Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 9. Yardım (Asistans) Hizmetlerine İlişkin Sektör Duyurusu
 10. Tramvay Araç Türü İçin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu
 11. Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefatı Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu
 12. Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4/1 Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu
 13. Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Sorulara İlişkin Sektör Duyurusu
 14. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Mobil Sigorta Sorgu Uygulamasını Başlattı
 15. Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu
 16. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Ruhsat veya İzin Belgesi Olmayan Sigortalıların Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu