Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/5)

Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası kapsamında yapılacak risk incelemesine ilişkin genelgede değişiklik yapılmasına ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 27 Ocak 2016 tarihinde, 2016/5 numaralı, 06.05.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı bir genelge yayınlanmıştır.

Devamını oku: Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin...

Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/4)

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerleşim birimlerindeki poliçe yenilemelerine ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 27 Ocak 2016 tarihinde, 2016/4 numaralı, bir genelge yayınlanmıştır.

Devamını oku: Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge...

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2016/3)

Sigortacılık destek hizmetleri hakkında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 15 Ocak 2016 tarihinde, 2016/3 numaralı, yönetmeliğin bazı maddelerinin uygulanması hakkında bir genelge yayınlanmıştır.

Devamını oku: Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında...

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelge (2016/2)

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında prim iadelerine ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 12 Ocak 2016 tarihinde, 2016/2 numaralı, bir genelge yayınlanmıştır.

Devamını oku: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelge...

Devam Eden Riskler Karşılığı Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/1)

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 4 Şubat 2016 tarihinde, 2016/1 numaralı, devam eden riskler karşılığı hesabına ilişkin bir sektör duyurusu yayınlanmıştır.

Devamını oku: Devam Eden Riskler Karşılığı Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/1)

Diğer Makaleler...

 1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulamasında Referans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapıldığına Dair Genelge (2015/36)
 2. Yıllık Gelir Sigortalarında Bilgi İşlem Altyapılarının Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/35)
 3. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasının Sunulacağı Branş Hakkındaki Sektör Duyurusu (2015/34)
 4. Mesafeli Satış Konulu 2014/22 Sayılı Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/33)
 5. Ekspertiz Ücret Tarifesi’ne İlişkin Genelge (2015/34)
 6. Kara Araçları Kasko Sigortası B.3 - 3.3.1.1 Maddesi Çerçevesinde Referans Rayiç Değerlere İlişkin Sektör Duyurusu (2015/32)
 7. 2015/16 Sayılı Sektör Duyurusunun Uygulanmasının Kontrolüne İlişkin Sektör Duyurusu (2015/31)
 8. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/33)
 9. Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 10. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Yayınlandı
 11. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/29)
 12. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu (2015/27)
 13. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 14. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 15. Sigorta Acentelerinin Sermaye Yapısı ve Personelinin Mesleki Deneyimi Konusunda Sektör Duyurusu (2015/10)
 16. Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik