2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/10)

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 29 Şubat 2016 tarihinde, 2016/9 numaralı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge yayınlanmıştır.

Söz konusu genelge, 2013 yılında çıkarılan 2013/11 numaralı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin Genelge’nin yedinci maddesini değiştirmektedir.

Bu maddenin önceki şekline göre, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, sigorta şirketleri, motorlu araç sahiplerine sigorta teklifi vermek üzere, gerekli teknik alt yapısını kurmak zorundadır. Bu şekilde, araç sahiplerine verilecek sigorta teklifinde, talep edilecek primin hesaplanmasına esas olan indirim ve artırım nedenleri de ayrıntılı bir şekilde yer alacaktır.

Söz konusu yedinci madde değişiklik sonrasında şimdi şu şekli almıştır: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, sigorta şirketleri, motorlu araç sahiplerine sigorta teklifi vermek için, gerekli teknik alt yapısını kurmak zorundadır. Bu çerçevede bütün sigorta şirketleri kendi web sitelerinin ilk açılış ekranlarında, kolayca farkedilecek bir şekilde, Zorunlu Trafik Sigortası Teklif Alma Ekranı’na ulaşım sağlamak zorundadır. Sigorta şirketleri, poliçeye dönüşmüş olsa da olmasa da verdikleri bütün teklifleri, Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi’ne bildirmek zorundadır. Bildirim formatı ayrıca Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi tarafından tespit edilecektir. Bu şekilde, araç sahiplerine verilecek sigorta teklifinde, talep edilecek primin hesaplanmasına esas olan indirim ve artırım nedenleri de ayrıntılı bir şekilde yer alacaktır.

Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi, bu kapsamdan kendisine sigorta şirketleri tarafından günderilen bütün teklifleri, genelge ekinde yer alan formata uygun şekilde kendi web sitesinin kolay ulaşılabilecek bir sayfasında yayınlayacaktır.

Genelge ekinde verilen formata göre, Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi’nin internet sitesinde yayınlanacak olan, sigorta şirketi bazındaki bilgiler şunlardır:

  • Son 30 gün içinde gerçekleşen asgari prim (özel)
  • Son 30 gün içinde gerçekleşen asgari prim (tüzel)
  • Son 30 gün içinde gerçekleşen azami prim (özel)
  • Son 30 gün içinde gerçekleşen azami prim (tüzel)
  • Son 30 gün içinde gerçekleşen ortalama prim (özel)
  • Son 30 gün içinde gerçekleşen ortalama prim (tüzel)
  • Sigorta şirketinin web adresi

Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi, bu tablonun altına bir de not koymuştur. Buna göre, söz konusu tablo, son 30 gün içinde sigorta şirketlerinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek primi göstermekte olup, bu tablo bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. En son prim değildir. En son prim müşterilerin risk profiline göre değişebilir. Poliçe düzenlemesi için müşteriler sigorta şiketinlerine veya acentelerine başvurmak zorundadır.

Netice olarak, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan 2016/10 numaralı değişiklik ile, artık sigorta şirketleri, kendi web sitelerinin ana sayfasında, ilk bakışta farkedilecek şekilde, zorunlu trafik sigortaları ile ilgili olarak, Zorunlu Trafik Sigortası Teklif Alma Ekranı için bir link koyacaklardır. Bu şekilde müşteriler hızlı ve kolay bir şekilde sigorta teklif ekranına ulaşabilecek ve bu ekranı kullanarak, zorunlu trafik sigortası için teklif alabilecektir. Ayrıca sigorta şirketleri, yapılan teklif kabul edilmiş olsa da olmasa da hazırladığı bütün teklifleri Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi’ne, belirlenen formatta raporlayacaktır.