Kara Araçları Kasko Sigortası B.3 - 3.3.1.1 Maddesi Çerçevesinde Referans Rayiç Değerlere İlişkin Sektör Duyurusu (2015/32)

Kara Araçları Kasko Sigortası B.3 - 3.3.1.1 Maddesi Çerçevesinde Referans Rayiç Değerlere İlişkin Sektör Duyurusu (2015/32), Hazine Müsteşarlığı, 28 Ağustos 2015 tarihinde çıkardığı 2015/32 sayılı sektör duyurusu ile Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda yapılan bir takım değişiklikleri yayınlamıştır.

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları, Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış ve 1 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genel şartların B.3 Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Yükümlülükleri başlıklı maddesi altında yer alan sigorta bedeli ile ilgili 3.3.1.1 maddesi daha önce şu ifadeleri taşıyordu:

Maddenin birinci fıkrasına göre, sigorta şirketi sigortaya konu aracı, hasarın gerçekleştiği tarihteki rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Ödenecek sigorta tazminatı hesaplanırken, riskin gerçekleştiği anda aracın piyasa değeri ne ise, bu bedel esas tutulur. Bu ifadelerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Söz konusu maddenin ikinci fıkrasına göre, poliçe üzerinde aracın rayiç değerinin hangi referans esas alınarak tespit edileceği veya rayiç değeri belirleme yönteminin ne olacağı bilgisi mutlaka yer almalıdır. Bu ifadede de bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak fıkranın devam eden ifadesi bir değişiklik içermektedir.

Poliçe üzerinde bir referans gösterilmemişse, veya rayiç değeri belirleme yöntemi tespit edilmemişse, ya da bu konularda poliçe üzerinde somut bir ifade yoksa ne yapılacaktır? Daha önceki ifadeye göre, bu durumda Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından tespit edilen ve duyurulan, risk tarihi itibariyle geçerli rayiç değere ilişkin liste esas alınır. Ancak yeni değişikliğe göre, bu durumda Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilecek kurallar çerçevesinde belirlenecek referans rayiç değerler esas alınır.

Hazine Müsteşarlığı ise 2015/32 sayılı bu sektör duyurusu ile, bundan sonra,

  • Poliçe üzerinde bir referans gösterilmemişse, veya
  • Rayiç değeri belirleme yöntemi tespit edilmemişse, ya da
  • Rayiç değer konusunda poliçe üzerinde somut bir ifade yoksa

hasar ile ilgili olarak eksper tarafından düzenlenecek raporda yer alacak rayiç değerin esas alınacağını açıklamıştır.

Araç rayiç bedeli, aracın günün koşullarında göre aldığı değerdir. Kullanıldıkça araç değeri yıldan yıla düşecektir. Araçların kaza sonucu hasar görmesi veya pert olması durumunda araç kasko bedeli belirlenmesi önemlidir. Daha önceki uygulamalarda tazminat ödemeleri poliçe üzerinde gösterilen bedele göre yapılıyordu. Aracın piyasa değerine bakılmıyordu. Yeni uygulamada bu durum değiştirilmiştir. Artık poliçe üzerine araç bedeli değil, araç bedelinin nasıl tespit edileceği yazılmaktadır.

Yeni sistemde, araç rayiç bedeli belirleme yöntemi de değişmiş olmaktadır. Daha önce Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan Kasko Değer Listesi yanında internet üzerinde ikinci el araç satışı yapılan siteler de kullanılabilecek. Önemli olan poliçe üzerine, araç bedelinin nasıl belirleneceğinin, yani referans kaynağının yazılması.

Bu genelge konusunda tereddüt duyulan noktalar varsa, şirketimizin eğitimli ve deneyimli çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.