• aegon.jpg
 • aig-sigorta.jpg
 • ak-sigorta.jpg
 • allianz-sigorta.jpg
 • anadolu-sigorta.jpg
 • aviva-sigorta.jpg
 • demir-sigorta.jpg
 • doga-sigorta.jpg
 • generali-sigorta.png
 • groupama-sigorta.jpg
 • hdi-sigorta.jpg
 • koru-mutuel-sigorta.jpg
 • mapfre-genel-sigorta.jpg
 • ray-sigorta.jpg
 • sbn-sigorta.jpg
 • sompo-japan-sigorta.jpg
 • yapi-kredi-sigorta.jpg
 • zurich-sigorta.jpg

Çevre Kirliliği Sigortası

En başta Anayasa, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu söyler. Çıkarılan çevre yasaları da firmaların bu yöndeki sorumluluklarını düzenler. Bu yasal düzenlemeler, çevreye karşı duyarlı olma bilincinin bir sonucudur. Bu paralelde firmalar ciddi anlamda ceza uygulamaları ile karşı karşıyadır. Bu konuda duyarsız kalmayan sigortacılık sektöründe de 2011 yılı Eylül ayında çevre kirliliği mali sorumluluk sigotası genel şartları yürürlüğe girmiştir. Bu şekilde çevre kirliliği sigortaları ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır.

Uluslararası çevre hukukunda kabul gören bir ilke var: kirleten öder. Bu ilkeye göre, atıkların neden olduğu veya neden olacağı çevre kirlenmesini önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve bu şekilde çevreyi iyileştirmek için yapılacak tüm harcamalar, buna neden olanlar tarafından karşılanmalıdır.

Gerçi yapılmakta olan bir takım sorumluluk ve yangın sigortaları küçük limitlerle de olsa çevre kirliliği teminatı içermektedir. Ayrıca bu sigortalar aniden ve bir kaza sonucu ortaya çıkan hasarları güvence altına almaktadır. Oysa yeni yapılmaya başlanan çevre kirliliği sigortalarının özelliği, sonuçları ağır ağır ortaya çıkan ve asıl büyük çevre kirliliği yaratan hasarları kapsam içine almaktır.

Aynı zamanda bu çevre kirliliği sigortaları, sigortayı yaptıranın arazisi içinde meydana gelen kirlenmelere karşı güvence sağladığı gibi sigortayı yaptıranın arazisi dışında ortaya çıkacak kirlenmelere karşı da güvence sağlamaktadır.

Henüz bütün sigorta şirketlerinin portföyünde yer almamış olmasına rağmen çevre kirliliği sigortasının hızlı bir şekilde büyümesi beklenmektedir. Bunun için de tanıtılması ve öneminin iyi anlatılması gerekiyor.

Şimdi konu hakkında daha detay bilgiler edinebilmek için çevre kirliliği sigortasının genel şartlarına kısaca göz atalım.

Bir kere çevre kirliliği sigortası ile sigorta şirketleri, havanın, toprağın, yeraltı sularının ve iç sular ve denizlerin, sigorta kapsamına giren durumlar sonucunda, beklenmedik bir şekilde kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi olması yüzünden sigorta ettirenin karşılaşacağı tazminat taleplerini güvence altına almaktadır.

Çevre kirliliği sigortasının kapsamına gelince, bu sigorta şu durumları kapsam içine almaktadır:

 • Poliçede ismi geçen tesisin yine poliçede açıklanan faaliyetleri sırasında, kirlenme yüzünden üçüncü şahısların mazrua kaldığı maddi hasarlar, ölüm, sakatlık ve bedensel yaralanmalar.
 • Poliçede ismi geçen tesisin, kirlenme veya kirlenme tehlikesi yüzünden tesis dışında yapılan temizlik masrafları, toplanan atıkların taşınması ve yok edilmesi masrafları.

Çevre kirliliği sigortasının genel şartları, çevre yasalarındaki hükümler çerçevesinde düzenlenmiştir. Çevre kirliliği derken, çevrede meydana gelen ve bütün canlıların yaşamını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozacak her türlü olumsuz etki ifade edilmektedir.

Çevre kirliliğinin, dünyanın geleceğini ne kadar kötü etkilediğini gören sigortacılık sektörü, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın sorumluluk bilinci ile bu sigorta türünü hayata geçirmişlerdir. Bu sorumluluğun en belirgin ifadesi de sigortanın kapsamını belirleyen şu ifadedir: Çevrenin kirlenmesine yol açan bir olayın ortaya çıkması hatta çevre kirlenmesi tehlikesinin bulunması durumunda, bu olay ile ilgili olarak bütün tazminat talepleri tek bir hasar gibi dikkate alınır ve bu olay ilk hasarın ortaya çıktığı tarihte meydana gelmiş kabul edilir. Yine çevre kirliliği sigortası, eğer sigorta ettiren bu yüzden haksız taleplerle karşılaşırsa,bu durumu da güvence altına alır.

Aslında gelişmiş ülkelerin sigorta piyasalarında çevre kirliliği sigortaları büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde de hem çevre bilincinin yaygınlaşması hem de sigortacılık bilincinin oturması ile bu tür sigortanın yaygınlaşması beklenmektedir.

Çevreye değer vermek ve korumak artık herkesin anladığı ve önem verdiği bir konu. Bu yönde hayata geçirilen çevre kirliliği mali sorumluluk sigotası ise yeni bir uygulama. Uygulamamnın esasları, kapsam alanı ve sağladığı güvenceler konusunda tereddüt duyulan noktalar olması halinde, sigorta.com.tr web sitesi yöneticileri ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.