Zorunlu Trafik Sigortası Yasa Taslağı

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında 2011 yılında yapılan düzenlemelerden sonra zorunlu trafik sigorta primlerinde büyük oranda artışlar gözlenmeye başlamıştı. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı, yakın bir zamanda yaptığı açıklamalarda, yüksek prime çözüm olmak üzere çalışmaların sürdüğünü, bu çerçevede genel şartlarda bazı iyileştirmelerin yapıldığını ve zorunlu trafik sigortası yasa taslağının hazır olduğunu ifade etmiştir. Sigortacılık dalları için prim üretiminin en yoğun olduğu bu sigorta dalında, hasar rakamları da oldukça yüksektir. Aslında diğer ülkelerde de sigortacılık sektörü, sınırlı bir karlılıkla ya da başabaş seviyelerde yürütülmektedir.

Son zamanlarda zorunlu trafik sigortalarında yaşanan prim artışları çok eleştiri almıştır. Bazı araç sahiplerinin beklentilerinin aksine son yapılan çalışmalar kapsamında zorunlu trafik sigortası ile kaskonun birleştirilmesi söz konusu değildir.

Bilindiği gibi zorunlu trafik sigortası, araç sahiplerinin üçüncü kişilere verdikleri zararları güvence altına almaktadır. Bu yüzden de poliçe priminin aracın değeri ile bir ilgisi yoktur.

Uzmanlar, zorunlu trafik sigortasında görülen fiyat artışlarının nedenini iki konuya bağlamaktadır:

  • Yargı uygulaması nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik
  • Fiyatlamada sigorta şirketlerinin daha önce risk ve prim hesapları temeline oturmayan düşük fiyat uygulamalarının şimdi kısa sürede yükseltilmiş olması

Bakanlıktan yapılan açıklamada yargı kaynaklı yapısal soruların giderilmesi için yasal çalışmanın tamamlandığı ifade edilmiştir. Üç madde halinde hazırlanan yasa taslağı yakında Meclis’e sunulacak. Bu taslakta Yargıtay tarafından 2011 yılında kaldırılan kusur indirimi uygulamasına yeniden başlanması da yer alıyor. Bundan sonraki beklenti sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortasında prim ilkesine uygun fiyatlama yapmaya bir an önce dönmeleridir.

Alınacak önlemler ile poliçe primleri iki taraf için de makul seviyede olacaktır. Araç sahipleri için ödenebilir seviyelere inerken, sigorta şirketleri için de tazminat yükümlülüğünü karşılayacak seviyelerde olacaktır.

Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketlerinin uyguladığı prim oranlarını takip edecek ve bu şekilde araç sahiplerinin mağdur olmaları önlenecek.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin başında mevcut yasanın maddi ve manevi tazminat başlıklı 90. maddesi geliyor. Bugünkü durumda maddi tazminatın şekli ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere yönelik hükümleri uygulanıyordu. Şimdi bu maddeye bir ilave yapılarak, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatların genel şartlara tabi olacağı ifade ediliyor. Bu şekilde Hazine Müsteşarlığı’na düzenleme yetkisi verilmiş olmaktadır. Yasa çıkarsa Hazine Müsteşarlığı bir yönetmelik çıkaracak ve genel şartları tespit edecek.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak diğer değişiklik, yüzde 100 kusur ile ilgilidir. Yasa taslağı zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan konuları yeniden düzenleniyor. Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında tutulan koşullara üç ilave yapılıyor:

  • Hak sahibinin kendi kusuruna giren tazminat talepleri
  • Sigortalının sorumluluk riski kapsamına girmeyen tazminat talepleri
  • Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında tanımlanan teminatlar dışında kalan talepler

Buna göre kazada yüzde 100 kusurlu olanların tazminat talepleri artık karşılanmayacak.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak bir başka düzenlemeyle de, mevcut uygulamada tazminat ve giderlerin ödenmesi için talep edilen kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağı veya bilirkişi raporu uygulaması kaldırılıyor. Bunun yerine zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeler getiriliyor. Bu arada kaza tespit tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren sigorta şirketinin sekiz iş günü içinde ödeme yapma yükümlülüğü bir miktar esnetiliyor.

Özetlemek gerekirse, zorunlu trafik sigortasında yüksek prim talebine neden olan bir takım aksaklıkların giderilmesi için üç maddelik yasal değişiklik hazırlanmıştır. Hazine’nin hazırladığı yasa taslağı ile sigorta şirketlerinin yükümlülükleri azaltılacak ve yüzde 100 kusurlu durumlarda herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacak.

Zorunlu trafik sigortası yasa taslağı konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, şirketimiz çalışanlarına danışabilirsiniz.