Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği

Bilindiği gibi Bireysel Emeklilik Sistemi, devletin sağlamış olduğu sosyal güvenlik sistemini tamamlayan ve destekleyen bir sistemdir. Yoksa devletin tanıdığı emeklilik imkanlarının yerini alan bir sistem değildir. Bu sistemi desteklemek ve katılımı arttırmak amacı ile devlet, 2013 yılından beri katılımcıların sisteme ödedikleri katkı paylarının yüze 25’i oranında bir tutarı, katkı payı olarak ödemektedir. Bu sayede sistem daha da büyümüştür, ama Bireysel Emeklilik Sistemi, bu şekliyle beklendiği gibi bir emeklilik sistemi olması yerine daha çok bir yatırım aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Ciddi anlamda getiri sağlayan bir finansal enstrüman haline gelen Bireysel Emeklilik Sistemi’ni, gerçek rayına oturtmak amacı ile geçen Nisan ayında, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’ni çıkarmıştır.

Esas olarak Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na ve Sigortacılık Kanunu’na dayanan bu yönetmelik, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’ne çok ciddi bir değişiklik getirmektedir.

Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, katılımcılar eğer on yıllık katkı payı ödeme süresini tamamlamışlarsa ve ellialtı yaşlarını doldurmuşlarsa, emeklilik hakkını elde etmektedirler. Bu hakkı elde ettiklerinde ise karşılarında birkaç seçenek bulunmaktadır:

  • Katılımcılar toplam birikimlerinin hepsini topluca alarak sistemden çıkabilirler
  • Katılımcılar istedikleri bir süre boyunca emekli maaşı talep edebilirler. Bu durumda bireysel emeklilik şirketi, bu süre içinde, ne kadar emekli maaşı ödeyebileceğini hesaplar ve bu maaşı katılımcıya ödemeye başlar.
  • Katılımcılar belli bir emekli maaşı tutarının kendilerine ödenmesini isteyebilirler. Bu durumda bireysel emeklilik şirketi istenilen emekli maaşını ne kadar süre boyunca ödeyebileceğini hesaplar ve bu süre boyunca katılımcıya maaş öder.
  • Katılımcılar birikimlerinin beli bir miktarını topluca alabilir ve kalan miktar üzerinden, yukarıda açıklandığı şekilde belli bir süre içinde, veya belli bir emekli maaşı ödenmesini talep edebilir.

Dikkat edilirse bu seçenekler arasında ömür boyu maaş talep edilmesi yoktur. İşte Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’nin getirdiği en büyük olanak budur. Artık katılımcılar ömür boyu emekli maaşı da talep edebilecekler. Bu şekilde katılımcıların en büyük beklentisi olan ömür boyu emekli maaşı mümkün olacaktır.

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği hazırlanırken, yıllık gelir sigortalarına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi ve gözetilmesi hedeflenmiştir. İster Bireysel Emeklilik Sistemi içinde biriktirilen paralar olsun ister bu sistem dışında biriktirilen paralar olsun, artık ömür boyu maaş ödenmesi talep edilebilecektir.

Sigorta şirketleri, Yıllık Gelir Sigortası poliçesi düzenlerken, poliçenin birinci sayfasında ve en düşük on dörtlük puntolarla şu ifadeleri yazmak durumundadırlar:

  • Aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde ödenecek olan ilk emekli maaşı tutarı.
  • Gelecek yıllarda ödenecek emekli maaşı tutarının nasıl hesaplanacağına dair kriterler
  • Sigorta şirketinin bu ürün ile ilgili başka yükümlülükleri bulunuyorsa bu yükümlülükleri

Yıllık Gelir Sigortası poliçesi düzenlemeye, ülkemizde kurulu olan ve hayat dalında faaliyet gösteren bütün sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik şirketleri ile ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sigorta şirketleri yetkilidir. Ancak bu kuruluşlar, yıllık gelir sigortası poliçesi düzenlemek istiyorlarsa, Hazine Müsteşarlığı’na yazılı olarak başvurmak zorundadırlar.

Hazine Müsteşarlığı, yapılan başvuruları aldıktan sonra kuruluşun bilgi işlem altyapısı yanında idari ve mali açıdan yeterli olup olmadığını değerlendirecektir. Ayrıca sigorta şirketlerinin, yıllık gelir sigortası poliçelerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye yetecek seviyede bir varlık bulundurmaları gerekmektedir. Hazine Müsteşarlığı bununla ilgili kriterleri belirleyecektir. Bu varlık bulundurma yükümlülüğü, sistemin güvencesini sağlamak içindir. Eğer bir sorun bulunmazsa, söz konusu kuruluşlar yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapabileceklerdir.

Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği konusunda daha kapsamlı bilgi almak isteniyorsa, Sigorta.com.tr web sitesinin deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmak için vakit kaybetmeyiniz. Ayrıca sitenin Uzman Görüşleri linkinde, sigortacılığın hemen her konusunda uzman görüşleri yer almaktadır.