Türkak Akreditasyon Sürecinde Hangi Sigorta Aranır

Türk Akreditasyon Kurumu, kısaca Türkak, 1999 yılında çıkarılan bir kanun ile kurulmuştur. Türkak’ın kurulmasında şu amaçlar hedeflenmiştir:

 • Uygunluk değerlendirme faaliyeti gösteren kuruluşları akredite etmek
 • Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası standartlara göre çalışmalarını temin etmek
 • Uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda geçerli olmasını sağlamak

Uygunluk değerlendirme faaliyeti gösteren kuruluşlar, bir hizmetin, bir ürünün, bir sürecin ya da bir sistemin, standartlarda gösterilen koşulları taşıyıp taşımadığına yönelik çalışmalar yaparlar. Bu kuruluşlar aynı zamanda ürün veya hizmet üretiminde kullanılan tesislerin, sistemlerin ve çalışanların, yine standartlarda gösterilen koşulları taşıyıp taşımadığına yönelik denetimler yaparlar.

Türk Akreditasyon Kurumu, uygunluk değerlendirme faaliyeti gösteren kuruluşlara akreditasyon hizmeti sunan bir kuruluştur. Türkak’ın temel görevi, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlemek, akreditasyon işlemlerine yönelik kriterleri tespit etmek, gerekli önlemleri uygulamak ve gerektiğinde bunları değiştirmek veya yürürlükten kaldırmaktır.

Akredite olmak için başvuru yapan kuruluşlar ile ilgili olarak Türkak şu çalışmaları yapmaktadır:

 • Standartlara ve belirlenen kriterlere göre denetim yapmak
 • Denetim sonuçlarına göre kuruluşun akredite edilip edilmemesine karar vermek
 • Akredite edilen kuruluşları gözlemek
 • Gerekli bulduğunda akreditasyonun kapsamını değiştirmek
 • Gerekli bulduğunda akreditasyonu askıya almak veya iptal etmek
 • Akredite edilen kuruluşlar arasında iş birliğini sağlamak
 • Başvuru yapan kuruluşların müracaatı, değerlendirilmesi ve akredite edilmesi ile ilgili olarak elindeki bütün bilgilerin gizliliğini korumak

Türk Akreditasyon Kurumu’na akreditasyon başvuruları şu konularda yapılmaktadır:

 • Laboratuvar

Her türlü deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar ve TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuarlar - Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar standartlarında açıklanan kriterlere uygun olduğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi.

 • Ürün belgelendirme

Akredite olmak isteyen ürün belgelendirme kuruluşlarının, TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar standardında açıklanan kriterlere uygun olduğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi.

 • Muayene

Akredite olmak isteyen muayene kuruluşlarının, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardında açıklanan kriterlere uygun olduğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi.

 • Sistem

Çeşitli yönetim sistemlerinin belgelendirme çalışmalarını yapacak kuruluşların, TS EN ISO/IEC 17021-1 Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar Bölüm 1: GereksinimlerStandardında ve ilgili yönteim sistemi standartlarında açıklanan kriterlere uygun olduğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi.

 • Personel

Personel belgelendirmesi yapmak isteyen kuruluşlarının, gerekli kriterlere uygun olduğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi.

Türkak akreditasyon sürecinde, Uluslararası Akreditasyon Birlikleri tarafından hazırlanan kılavuz dokümanları esas almaktadır. Bunun yanında akredite olacak kuruluşların başvuru sırasında yerine getirmek zorunda oldukları mesleki sorumluluk sigortası yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülük, Türkak tarafından çıkarılan R10-01 Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme’de yer almaktadır. Bu zorunluluk, uluslararası akreditasyon standartlarından gelmektedir ve akredite olmak isteyen kuruluşun müşterilerinin korunması hedeflenmiştir.

Müşteriler akredite kuruluştan aldıkları belgeye dayanarak yatırım yapmaktadır. Bu yüzden de akredite kuruluşları, müşterilerinin tazminat talepleri ile karşı karşıya kalabilirler. Gerçi akredite kuruluşlar, ulusal ve uluslararası standartları esas alsalar da, öngörülemeyen uygulama sonuçlarına karşı korunmak durumundadır. Bu korumayı ise mesleki sorumluluk sigortası sağlamaktadır.

Akredite kuruluşlar, ortaya çıkabilecek hasar ve risk durumlarına bağlı olarak mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Türk Akreditasyon Kurumu, akredite kuruluşun başvurusunu değerlendirirken, doküman kontrol sürecinde mesleki sorumluluk sigortası poliçesini de aramaktadır. Aynı zamanda poliçenin türü, kapsadığı riskler ve teminat miktarı açısından da incelemektedir.

Türkak akreditasyon işlemleri konusunda ve akreditasyon sürecinde hangi sigortanın yaptırılacağı konusunda daha farklı bilgilere ihtiyaç duyuluyorsa, şirketimiz her türlü desteği vermeğe hazırdır.