Trafik Sigortası Primleri Neden Yükseliyor

Zorunlu trafik sigorta primleri belirgin bir şekilde yükseliyor. Yakında öyle bir noktaya gelinecek ki insanlar kasko sigorta yapmaktan bile kaçınmaya başlayacaklar. Tabi bu işin esprisi olarak kabul edilebilir ama yine de son yıllarda zorunlu trafik sigorta primlerinin aşırı yükselmesi bir gerçektir. Son zamanlara basılı ve görsel yayın organlarında da bu konu sıkça dile getirilmektedir. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl ortalarında, trafik sigortası genel şartlarında bir takım değişiklikler yapılmış ve yapılan düzenlemeler hayata geçirilmişti. Hatta bu değişiklikler yapılırken sigorta şirketleri arasında rekabetin daha fazla artacağı ve bu şekilde insanların daha ucuz primlerle zorunlu trafik sigortası yaptırabilecekleri haberleri yayılmıştı. Ama durum hiç de insanların beklediği gibi olmadı. Çünkü belki rekabet ortamı kızışacak ve primleri düşecekti ama, yapılan düzenlemelerin içinde bir konu dikkatten kaçmadı.

Daha önceki trafik sigortası genel şartlarına göre, hasar ödemeleri içinde bedensel hasar ödemelerinin payı en fazla yüze 30 oranına sahipti. Ama yapılan değişiklikle bu oran yüzde 60’a yaklaşmıştır. Zorunlu trafik sigortası poliçe primlerini yükselten birinci faktör budur. Sigorta şirketleri önce bedensel hasar kaynaklı tazminat ödemeleri konusunda belirsizlikler yaşamıştır ve mahkemelere intikal eden olaylar olmuştur. Sigorta şirketleri bir takım mağduriyetler yaşamıştır. Böyle olduğu için de zorunlu trafik sigortası primleri yükselmiştir.

Bu artışın olmasında bir diğer önemli faktör de kur artışlarıdır. Başta ne alaka gibi gelebilir ancak şöyle bir durum var. Kurlardaki iniş ve çıkışlar, kur dalgalanmaları, mal ve hizmet sektörünün kaderini belirleyen bir durumdur. Araçların yedek parça maliyetleri bu açıdan kura fazlası ile bağımlıdır. Çünkü yedek parçaların önemli bir kısmı ülke dışından ithal edilmektedir ve kurların yükselmesi demek yedek parça maliyetlerinin artması demektir. Bu da sigorta şirketlerinin hasar ödemelerine yansımaktadır. Yani kur dalgalanmaları sigorta sektörü primlerini de etkilemektedir. Olası kur artışlarından etkilenmemek için sigorta şirketleri zorunlu trafik sigortası primlerini de yüksek tutmaya başlamışlardır.

Gelelim zorunlu trafik sigortası primlerinin bir başka yükselme nedenine. Bu da ekspertiz ücretlerinde uygulanan taban ücret uygulamasıdır. Geçen yıl Ağustos ayında Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği’nde bir değişiklik yapmış ve ekspertiz ücretlerinde taban fiyat uygulamasını başlatmıştır. Bu uygulamaya göre, ekspertiz ücretleri artık, Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilen taban fiyatın altında olmamak koşulu ile taraflar arasında serbetçe belirlenebilecektir. Bu durum da sigorta şirketleri açısından bir anlamda maliyet artışı olduğu için, zorunlu trafik sigortası fiyatlarında artışa gidilerek bu maliyet farkı giderilmeye çalışılmıştır.

Özetlemek gerekirse, mevcut durum analiz edildiğinde zorunlu trafik sigortası primlerinin yükselmesine neden olan üç durum söz konusudur. Bunlar, hasar ödemeleri içinde bedensel hasar ödemelerinin payının yükselmesi, kur artışları ve ekspertiz ücretlerinde uygulanan taban ücret uygulamasıdır.

Bu artışa rağmen yine de sigorta şirketleri arasında rekabet hiç mi olmamaktadır? Evet bazı sigorta şirketleri, imkanları ölçüsünde rekabet koşulları yaratabilmekte ve müşterilerine daha uygun prim tekliferi verebilmektedir. Sigortacılık sektöründe önemli bir yer edinen, belli bir saygınlığa ve müşteri portföyüne sahip olan, bilanço yapısı ve mali göstergeleri ile güçlü olan, piayasa yapıcı etkisi kuvvetli olan sigorta şirketleri, yine de zorunlu trafik sigorta poliçeleri için düşük prim talep etseler de, primlerdeki yükseliş sürmektedir. Bu yüzden poliçe almak için sigorta şirketlerinin iyi araştırılması gerekmektedir. Tek bir sigorta şirketineden teklif almak yerine birden fazla teklif alınarak uygun fiyat araştırması yapmak gerekmektedir.

Trafik sigortası primlerinin neden yükseldiği konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isteniyorsa, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına danışabilirsiniz.