Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Ne Biliyorsunuz

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası çalışmalarına aslında 2012 yılında başlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yöndeki çalışmaların Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacağını duyurduktan sonra, Hazine Müsteşarlığı kolları sıvamış ve 2013 yılında, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ni yayınlamıştır. Ancak beklenenin aksine bu yönetmeliğin sadece bir maddesinde tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortalarının uygulanmasından bahsedilmiştir. Bu maddede sigortanın kapsamı ve temel güvenceleri açıklanmıştır. İşin doğrusu uygulamanın nasıl olacağı, sigorta şirketlerine ve sigorta şirketlerinin özel hastaneler ve sağlık kuruluşları ile yapacakları anlaşmalara bırakılmıştır.

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası, sigorta şirketleri açısından yeni bir sağlık poliçesi türüdür. Aslında bu sigorta çeşidi ile özel sağlık sigortaları desteklenmiş olmaktadır. Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu, bir kısım tedavi giderlerini karşılamamaktadır. Bir kısım tedavi giderlerini ise belli limitler içinde karşılamaktadır. Bu durumda insanlar sağlık harcaması olarak bir miktar para ödemek zorunda kalmaktadırlar. Bir kısım insanların beklentileri ise daha özenli ve kaliteli sahip sağlık hizmeti almaktır.

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası, bu ihtiyaçları karşılamak amacı ile uygulamayaalınmıştır. Bu sigortayı yaptırmak zorunlu değildir. Sadece talep eden insanlar tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler.

Şimdi kısaca bu sigortanın kapsamına bakalım:

  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belli oranda ödenen sağlık harcamalarının ödenmeyen kısımları
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan, estetik amaçlı operasyonlar, akupunktur tedavileri, mezoterapi veya ozon tedavisi ve benzeri sağlık harcamaları
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen konaklama giderleri veya benzeri harcamalar
  • Sigorta şirketleri ile özel hastaneler veya sağlık kuruluşları arasında yapılan anlaşma gereğince, sağlık uygulama tebliğinin limitleri üzerindeki harcama tutarları

Bugün tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası yaptıran kişiler, bir özel sağlık kuruluşundan hizmet alıyorsa, daha önce ödediği fark ücretini ödememektedir. Bu fark ücretleri, hizmet veren özel sağlık kuruluşu tarafından doğrudan ilgili sigorta şirketinden talep edilmektedir.

Yine tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası yaptıran kişiler, devlet hastanelerinde tedavi hizmeti alırken, daha önce kendisinden talep edilen özel yatak ücretlerini artık ödememektedir. Bu ücretler de doğrudan ilgili sigorta şirketinden talep edilmektedir.

Kısaca anlatmak gerekirse, bu sigortayı yaptıran kişiler, ücret farklarını artık ödemiyorlar, devlet hastanelerinde özel yatak ücreti ödemiyorlar ve daha iyi bir sağlık hizmeti almış oluyorlar.

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası uygulamasının bu yararları yanında olumsuz yanları da yok değil. Örneğin özel sağlık kuruluşları tarafından emeklilerden talep edilen hasta katılım payları bu sigortanın kapsamına girmemektedir. Yani önceden olduğu gibi hasta katılım payları emeklilerin aylıklarından kesilecektir. Uygulamanın bir olumsuz yanı da sağlık uygulama tebliği ile ilgilidir. Tebliğe göre, reçetelere en fazla dört farklı ilaç bir kutu olarak yazılabilecektir.

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortasının işleyişini daha anlaşılır hale getirmek için şimdi bir örnek verelim. Diyelim ki bir özel sağlık kuruluşuna gidildi ve yapılan muayane ve tetkikler 850 TL tuttu. Bu harcamaların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kısmı ise 450 TL oldu. Bu durumuda cebinizden 400 TL çıkacak. İşte tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılmışsa, özel sağlık kuruluşu harcamaların 450 TL’sini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edecek, kalan 400 TL’sini ise ilgili ilgili sigorta şirketinden talep edecektir. Bu şekilde siz herhangi bir ödeme yapmadan sağlık hizmeti almış olacaksınız.

Özetlenecek olursa, tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısmen karşılanan giderlerin karşılanmayan kısımları ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hiç karşılanmayan giderler için güvence vermiş olmaktadır.

Bu sigorta konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak isterseniz, vakit geçirmeden şirketimiz çalışanlarına müracaat edebilirsiniz.