Sigortacılık Sektörüne Dijital Çağın Getirdikleri

Sigorta şirketleri, dijital çağa ayak uydurmakla, veri toplama ve işleme yetkinliklerini arttırmakta, teknolojik araçlarda modernizasyon yapmakta, bu sayede güçlü bilgi işlem sistemlerine sahip olmakta, kısaca çağdaş bir poliçe yönetim sistemi kurmuş olmaktadırlar.

Sigorta şirketleri, ne kadar fazla dijital çağın getirdiklerini sahiplenir ve bunları uygularsa, bugünün gereksinimlerine o kadar hızlı cevap verebilecektir. Müşteri ilişkileri yönetim sistemleri de o oranda güçlü ve sağlam olacaktır.

Ülkemizde sigortacılık sektörüne yabancı şirketlerin ilgisi oldukça fazladır. Bu durum rekabet koşullarının da değişmesine ve yatırımların gittikçe bilgi teknolojilerine kaymasına neden olmuştur. Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımların büyük bir kısmı ise poliçe yönetim sistemlerine yapılmıştır. Şurası bir gerçek ki, dijital gelişimin önünü kesen en büyük faktör, şirketlerin sahip oldukları eski teknolojilerdir. 2013 yılında yapılan Küresel Sigortacılık Anketi’nde de, yüzde 80 oranında eski teknolojilerin getirdiği kısıtlamalar olduğu ortaya çıkmıştır.

Oysa teknolojik gelişmelere ve dijital çağa ayak uydurmakla, sigorta şirketlerinin elde edecekleri kazançlar şunlar olacaktır:

 • Yasal değişiklikler ya da rekabet amaçlı uygulamaların hızla yapılmasında esneklik kazandırır.
 • İş akış süreçleri hızlanır, sistemdeki önemli değişiklikler daha kolay yapılır ve sistem daha etkin kullanılır.
 • Bütün iş süreçleri otomasyona geçmiş olacağından, bireysel, küçük ölçekli veya özel müşterilere odaklı hizmet verilmesine olanak sağlar.
 • İş süreçlerinin standart hale gelmesi ile süreçler arasında tutarlık artar, bu da iş verimliliğini yükseltir.
 • Ürün tanımları kurumsallık kazanır ve mevcut ürünlerde değişiklik yapılması ya da yeni ürün çıkarılması hız kazanır.
 • Sistemlerin modrenize edilmesi ile mevzuata uyumlu şekilde veri toplama ve işleme kolaylaşır. Yasal düzenlemeler risk teşkil etmez ve fırsata dönüşebilir.
 • Son kullanıcıdan bilgi almak daha kolay olacağından, operasyonel çözümler hız kazanır ve hizmet kalitesi yükselir.
 • Yeni bilgisayar teknolojilerine geçilmesi ile bilgi işlem kadrolarındaki eski çalışanlara bağımlılık azalır.
 • Operasyonel iş süreçlerinin konsolide edilmesi ile uzaktan destek imkanı artacağından, bu sayede süreç yönetiminde maliyet verimliliği sağlar.
 • En önemlisi, sigorta şirketleri için en büyük tehditlerden biri olan siber güvenlik konusunda riskler düşer.
 • Netice olarak bütün çevresel bilgi teknolojileri sistemleri daha verimli çalışır.

Bu arada geçtiğimiz günlerde Türkiye Sigortalar Birliği’nde, Bankasurans Türkiye 2015 Zirvesi gerçekleştirildi. Bankasürans iş modellerini çok iyi uygulayan şirketlerin yerli ve yabancı temsilcilerinin bir araya geldiği bu toplantıda, bankacılık ve sigortacılık alanlarında sektörün ihtiyaçları dile getirilmiştir. Bankasürans’ta yükselen trendler, bankasürans platformları ve dijital kanallar gibi konuların ele alındığı zirvenin, en son yeniliklerin ve dijital çözümlerin hayata geçirilmesinde öncü olması beklenmektedir. Bankasürans, bilindiği gibi, sigorta poliçelerinin bankaların şubelerinde satılması uygulamasıdır. Banka şubelerinden, anlaşmalı oldukları veya ortaklığı oldukları sigorta şirketlerinin ürünlerinin satılmasına bankasürans denmektedir.

Bu toplantılarda üzerinde durulan en önemli konu, bankalar için geliştirilen ve ilk defa kullanılan teknolojilerin, banka şubelerindeki sigorta acenteleri tarafından da kullanılmaya başlanmasıdır. Bu şekilde, sigorta sektörü için dijital çağ başlamış olmaktadır. Önümüzdeki yıl bu uygulamaların genişlemeye ve yayılmaya başlaması ile birlikte, sigorta sektörü dijital alanda bir çığır açmış olacaktır.

Son yıllarda bankacılık sektörün, dijital alanda oldukça iyi bir konuma gelmiş durumdadır. Sigortacılık sektörü de bu sayede dijital alanda daha fazla gelişecektir. Bu yüzden sigorta ürünlerinin dağıtım kanalları arasında bankasürans, çok farklı bir konuma sahiptir. Müşteri gereksinimlerin ön planda tutan bankasürans, hem sigortacılık sektöründe hem de bankacılık sektöründe fayda sağlamaktadır.

Sigortacılık sektörüne dijital çağın getirdikleri konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, vakit geçirmeden şirketimize geliniz. İstenilen her türlü bilgi memnuniyetle verilir.