Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği Nedir

Sigorta şirketleri tarafından, gerek sigortalılara daha iyi bir hizmet vermek amacı ile, gerekse bir pazarlama tekniği olarak, sigorta poliçesi ile birlikte bir takım hizmetler de verilmektedir. Ancak her sigorta şirketi kendi yönetim anlayışına ve kriterlerine dayanarak kendi belirlediği koşullar çerçevesinde bu hizmetleri sunmaktadır. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, bu yönde bir çalışma başlatarak, çok yakın bir geçmişte, Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çıkarmıştır.

Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik şirketlerinin, temel faaliyet alanları ile ilgili konularda yardımcı veya tamamlayıcı özellikte destek hizmetlerinin sunulmasına, alınmasına ve bu hizmetleri sunan destek hizmeti veren firmaların çalışma esaslarına yönelik faaliyetleri düzenlemektir.

Bu yönetmelik ile birlikte, destek hizmetlerinin geliştirilmesi, kalitesi ve denetlenmesi yönünde bir uygulama oluşturulmuştur. Ancak aşağıda sayılan ve dışarıdan temin edilen hizmetler, bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutulmuştur:

 • Başka bir kuruluş kadrosunda olan, ancak sürekli veya geçici olarak çalıştırılan personele yönelik hizmet alımları
 • Avukatlık, vergi danışmanlığı ve hukuk danışmanlığı dahil her türlü danışmanlık hizmetlerinin alımları
 • Reklam çalışmalarına yönelik hizmet alımları

Yönetmeliğe göre, Sigortacılık Kanunu Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde sigorta aracılık faaliyetleri de destek hizmeti olarak kabul edilmemektedir.

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, hizmet konularını şu şekilde tanımlamıştır:

 • Poliçe düzenlenmesi ile tazminat ödenmesine ilişkin süreçlerde, sigorta eksperliği işinden farklı olarak yapılan teknik inceleme ve kontrol hizmetleri
 • Hasar öncesi riskin düşürlmesine ya da hasar sonrası zararın düşürülmesine yönelik hizmetler
 • Hasar ihbarların alınması, dosya açılması ve tamamlama hizmetleri
 • Onarım ve bakım hizmetleri
 • Yedek parça temin ve kontrol hizmetleri
 • Yardım (asistans) hizmetleri
 • Sigortacılık hasar ödemelerinde tıbbi danışmanlık hizmetleri
 • Tedavi ve yardım hizmetleri
 • Çağrı merkezi hizmetleri
 • Hasarlı maldan kalan kullanılanılabilir kısımların yönetim hizmetleri (sovtaj)
 • Rücu takip hizmetleri
 • Arşiv yönetimi hizmetleri
 • Ürün ve tarife hazırlama hizmetleri

Bilgi sistemleri, destek hizmeti alanlarında, karar alma gücü ve sorumluluğu açısından destek hizmeti alımına konu olabilir.

Ancak yukarıda sayılan hizmetlerin dışında, temel olarak sigortacılık işinin özüyle ilgili olan ve yasal düzenlemeler kapsamında yapılması gereken faaliyetler, destek hizmeti veren firmalardan sağlanamaz.

Sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik şirketleri, bu destek hizmetlerini almadan önce, talep edildiğinde Hazine Müsteşarlığı’na sunulmak üzere, bir rapor hazırlamak ve güvenli elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne iletmek zorundadır. Bu raporda şu bilgiler yer alacaktır:

 • Alınacak hizmetlerden doğabilecek riskler
 • Bu risklerin yönetilme şekilleri
 • Beklenen fayda ve maliyetler

Alınan destek hizmetleri, bu hizmeti alanların, poliçe hükümlerinden ve yasal düzenlemelerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Destek hizmeti veren kuruluşların bu hizmetleri verdikleri sırada, sigortalı, hak sahibi veya katılımcı aleyhine verdikleri zararlardan, sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik şirketleri birinci derecede sorumludur. Ancak bu zararlar yüzünden destek hizmeti veren kuruluşlara rücu edilebilir.

Sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik şirketler, bu sorumlulukları açısından, destek hizmeti veren kuruluşların yeterli mali güce, teknik donanıma, deneyime, insan kaynağına ve gerekli diğer koşullara sahip olduklarını incelemek zorundadır.

Ayrıca destek hizmeti veren kuruluşlar, bu sırada öğrendikleri, sigortalılara, hak sahiplerine ve katılımcılara ait bilgileri korumak zorundadırlar.

Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği konusunda daha kapsamlı bilgi almak isteniyorsa, Sigorta.com.tr web sitesinin deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmak için vakit kaybetmeyiniz. Ayrıca sitenin Uzman Görüşleri linkinde, sigortacılığın hemen her konusunda uzman görüşleri yer almaktadır.