Seyahat Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bir yandan çalışma koşullarının verdiği sıkıntıları atmak, bir yandan çeşitli turizm şirketleri tarafından yapılan kampanyalardan yararlanmak düşüncesi ile insanlar, gittikçe daha fazla tatile çıkmaktadır. Doğal olarak da her tatil bir yolculuk demektir. Ülke içinde tatil imkanları arttığı gibi ülke dışına çıkışlar da, düzenlenen kampanyalar sayesinde artmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nden elde edilen verilere daha yakında bakılırsa, ülkemizden yurtdışına yapılan seyahatlerin sayısı ve yurtdışı seyahat sigortası yaptıranların sayısı yıldan yıla artış göstermektedir. Rakamlara göre, 2014 yılında ülke dışına seyahat yapan insan sayısı sekiz milyonun üzerindedir. Aynı yıl seyahat sigortası yaptıran insanların sayısı ise bir milyonu geçmiş durumdadır.

Ancak bu sayılar yükselmektedir. Özellikle yabancı ülke konsolosluklarında seyahat sigortasının yaptırılmasının zorunlu tutulmaya başlaması ve ülkemizde son yıllarda sigorta bilincinin daha fazla yerleşmeye başlaması yüzünden, seyahat sigortası oranları her yıl yükselmektedir. Yine konunun uzmanlarına göre alınması gereken daha çok bulunmaktadır. Çünkü yukarıdaki istatistikler de gösteriyor ki ülke dışına çıkan ve seyahat sigortası yaptıranların oranı sekizde birdir.

Ülke dışına çıkışın ne amaçla yapıldığı çok da önemli değil, ancak Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre, ülke dışına en fazla tatil amaçlı çıkılmaktadır. Gezi, kültürel faaliyetler ya da spor amaçlı ülke dışına çıkışların oranı yüzde 38’dir. İş ilişkileri amacı ile ülke dışına çıkışların oranı ise yüzde 27’dir. 2014 yılında seyahat sigortası primlerindeki artışa bakılacak olursa, bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında büyüme olduğu ve yaklaşık 62 milyon TL prim üretildiği görülmektedir.

Önümüzdeki günlerde yaz mevsiminin yaklaşıyor olması, bir yandan da uzun dini tatillerin hafta sonu ile birleştirilecek olması ile yine turizm şirketleri erken tatil rezervasyonları yapmaya başladılar bile. Ancak bu tatillerin bir sıkınıtıya dönüşmemesi için önlem alınması gerekmektedir. Nedir bu sıkıntılar? Uçak yolculukları sırasında bavullar kaybolabilir. Bir trafik kazası yaşanabilir. Tatil sırasında hastalanmak oldukça kötü bir durumdur. Oysa bir seyahat sigortası yaptırmış olmakla bu sıkıntıların etkileri en aza indirilebilir. Kötü sürprizler ile karşı karşıya kalındığında, bunlarla başa çıkmanın yolu bir seyahat sigortası poliçesi yaptırmaktır.

Bir seyahat sigortası poliçesi alınarak, yolculuk boyunca karşılaşılacak yukarıda sözü edilen olumsuzluklar güvence altına alınabilir. Elbette seyahat sigortası yaptırmak için de detaylı bir araştırma yapmak gerekir. Eğer bir turizm şirketinden alınan bir tur ile yolculuk yapılacaksa, zorunlu sigorta kapsamındaki iade ve teminat koşulları incelenmiş olmalıdır. Turizm şirketi dışında bir seyahat sigortası yaptırmak isteniyorsa, poliçe ile sağlanan sağlık, yardım ve destek güvencelerinin kapsamı mutlaka incelenmelidir. Sigorta şirketinin haftanın her günü ve günün her saati destek veriyor olması da önemli bir noktadır.

Bugün hemen hemen bütün ülkeler vize işlemleri sırasında geçerli bir seyahat sigortası poliçesi aramaktadır. Ancak sağlık koşulları yanında bu sigorta poliçesinin, bavulların kaybedilmesi veya seyahatin iptal edilmesi gibi konuları da kapsaması önemlidir. Bir yolculuk sırasında bütün riskleri tahmin etmek ve kontrol etmek kolay değildir. Bu nedenle bir seyahat sigortası yaptırılırken olabilecek en geniş kapsamda bir poliçe edinmek en doğru yoldur. Doğru bir seyahat sigortası, kaza ve tedavi masraflarını yüksek oranlarda karşılamalı, refakatçi kalması gerektiğinde yol ve konaklama masraflarını karşılamalı, bir nedenle seyahatin iptal olma ihtimalini güvenceye almalı, seyahatin iptali halinde geri dönüş masraflarını karşılamalı, bagaj kaybı veya bagaj gecikmesi gibi durumlarda zararı karşılamalıdır.

Şirketimiz çalışanları, ihtiyaç sahipleri için en uygun seyahat sigortasını yapmak için hazırdır.