Kasko Kapsamında Araç Cam Değiştirme

Hazine Müteşarlığı’nın Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda yaptığı son düzenlemeden sonra, ihtiyaç sahiplerinin, kendi tercihleri doğrultusunda dört farklı şekilde araçlarına kasko yaptırma imkanına sahip olmaları, çok yerinde bir uygulama değişikliği olmuştur. Önceden sadece tek tür kasko sigortası yaptırılıyordu ve alınacak ilave güvencelerle bu kasko sigorta poliçesinin güvence gücü arttırılıyordu. Oysa şimdi tamamen tercihler doğrultusunda alınabilecek, dört farklı kasko sigortası yaptırılabiliyor.

Bazı insanlar, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda sayılan temel güvencelerin hespine ihtiyacı olmadığını düşünüyorsa, bu güvencelerden sadece bir veya birkaçını alarak bir dar kasko sigorta poliçesi edinebilir. Ama sadece temel güvenceler alınarak da bir kasko sigorta poliçesi yaptırılabilir. Ayrıca Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda alınabilecek ilave güvencelerin neler olduğu da açıklanmıştır. Eğer araç sahibi, temel güvencelerin yanında bu ilave güvencelerden bir kaçını daha almak isterse o zaman genişletilmiş kasko sigorta poliçesi söz konusudur. Ama araç sahibi hem temel güvenceleri hem de bütün ilave güvenceleri birarada alacaksa, o zaman tam kasko sigorta (veya full kasko) yaptırmak zorundadır.

Dar kasko sigorta teminat açısında çok sınırlı olduğu için en düşük primli kasko sigortadır. Buna karşılık tam kasko sigorta en pahalı kasko sigortadır.

Sigorta şirketleri, düzenledikleri kasko sigorta poliçesi ile birlikte, bir takım yardım hizmetlerini de asistans hizmetleri olarak araç sahiplerine sunmaktadır. Bu hizmetlerden biri de cam kırılmalarıdır.

Araç kullanılırken, öndeki aracın tekerinden fırlayan bir taş, aracın ön camına vurup çatlatabilir veya kırabilir. Bu görünmez bir kazadır. Bazen öndeki araçtan fırlayan bir eşya, ön cama vurabilir ve camda hasar yaratabilir. Ama en fazla karşılaşılan cam hasarları, hırsızlık olayları sırasında meydana geliyor. Ya aracın içinden birşeyler almak için, ya da aracın çalınması sırasında, cam kırılıyor. Genel olarak bu tür hasarlar küçük çaplı hasarlardır. Sigorta şirketleri yılda bir kere olması kaydıyla ve belli bir limit dahilinde, cam hasarları için hasar doyası açmaz ve tamir için yapılan harcamaları karşılar.

Ancak bunun yanında Hazine Müsteşarlığı tarafından bir de Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları hazırlanmıştır. Sigorta şirketleri bu cam kırılmasına karşı sigorta yaptıklarında, poliçede gösterilen cam ve aynaların kırılması durumunda, araç sahibinin uğrayacağı zararlara karşı güvence vermektedir.

Eğer sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, şu sayılan durumlar sigorta güvencesi dışındadır:

 • Başka bir sigorta ile güvence verilmemişse, yangın, yıldırım, patlama hasarları ve yangın söndürme ve kurtarma hareketleri sırasında meydana gelen hasarlar
 • Aracın bulunduğu bina ve yerlerde yapılan inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen hasarlar
 • Kırılan cam ve aynaların üzerinde bulunan süsleme ve yazıların bozulması ile meydana gelen hasarlar
 • Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri ve bunlara müdahale sırasında meydana gelen hasarlar
 • Terör eylemleri, sabotaj ve ile bunlara müdahale sırasında meydana gelen hasarlar

Bu sayılan durumlar araç sahibi tarafından istenirse ilave prim ödenmek suretiyle güvence altına alınabilir. Ancak şu sayılan durumlarda meydana gelen hasarlar için hiç bir şekilde güvence verilemez:

 • Aracın bulunduğu bina ve yerlerin çökmesi ve yıkılması ile meydana gelen hasarlar
 • Aracın cam ve aynaları takılırken ve çıkarılırken meydana gelen hasarlar
 • Cam ve aynaların yüzeylerinde meydana gelen hasarlar
 • Cam ve aynaların kaide ve çerçevelerinin kusurlu olması yüzünden meydana gelen hasarlar
 • Kasten meydana getirilen hasarlar
 • Deprem, toprak kayması, su baskını gibi olaylar sırasında meydana gelen hasarlar
 • Nükler yakıtların veya nükleer artıkların neden olduğu hasarlar

Kasko kapsamında araç cam değiştirme konusunda tereddütler duyuluyorsa, vakit geçirmeden şirketimize geliniz. İstenilen her türlü kolaylık gösterilecektir.