İşyeri Sigortası Her İşyeri İçin Uygun mudur

Bir kere işyeri sigortası neden yaptırılmalıdır, bu konuya eğilmek gerekir. İşyeri sigortası, bir işyerinin, yangına karşı, hırsızlık olaylarına karşı, yer sarsıntına karşı, bir tehlikeye bağlı olarak işin durmasına karşı veya kira kaybına karşı çok sayıda riskin gerçekleşmesine bağlı olarak işyeri sahibini güvence altına almak için yapılmaktadır. Bu sayılan riskler işletmenin boyutuna bağlı olmaksızın küçük olsun büyük olsun, bütün işyerleri için söz konusudur. İşletmenin hangi alanda faaliyet gösterdiğinin bir önemi yoktur. İşyeri sigortaları meydana gelen riskin etkilerini en aza indirmek, işyeri sahibinin bir felaket karşısında mağdur duruma düşmemesini sağlamak amacı ile yapılmaktadır.

Sigorta şirketlerinin hemen hemen hepsi, işyerlerine yönelik olarak, benzer riskleri kapsayan, belki farklı teminat turarlarına sahip, dolayısıyla farklı primler talep edilen işyeri paket sigortaları tasarlamışlardır. Bu sigorta paketleri, birçok fabrika, imalathane, atölye, ardiye, depo, ambar veya çeşitli satış yerleri ve işletmeler için uygun özelliklere sahiptir. Netice olarak işyerini güvence altına almak isteyen bütün işyerleri işyeri sigortası yaptırmalıdır.

İşyeri sigortalarını, işyerinin faaliyet çeşidine göre sınıflandırmak doğru değildir. Yukarıda da dayıldığı gibi çok sayıda işyeri birbirinden çok farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. Ancak bu işyerlerinin, doğal olarak, faaliyet alanlarına, üretim hacimlerine, ya da çalıştırdıkları eleman sayılarına göre taşıdıkları riskler ve ihtiyaç duyacakları teminat tutarları birbirinden farklıdır. Bir kısım işyerleri ise özellikli işlerinden dolayı işyeri sigorta paketlerinin dışında, farklı sigorta tekliflerine ihtiyaç duymaktadır. Tatil köyleri, oteller, akaryakıt istasyonları, diş kilinikleri, doktor muayenehaneleri, eczahaneler ya da eğitim kurumları bu işyerlerine örnektir. Bazı sigorta şirketleri, bu özellikli işyerlerini dikkate alarak sadece bunlara özel işyeri sigorta paketleri de hazırlamışlardır.

İşyeri paket sigortalarının güvence altına aldığı riskler sadece deprem, yangın, su baskını veya hırsızlık olayları değildir. Toprak kayması, aşırı kar birikimi, fırtına, dolu, duman basması ve benzeri doğal olayların dışında, grev, lokavt, terör, patlama ve kargaşa gibi halk hareketleri de işyerleri için birer risktir. Doğru yapılmış bir işyeri sigorta poliçesi, her türlü tehlikeyi güvence altına almış olmalıdır. İşyerinin bulunduğu bölgeye ve işyerinin faaliyet alanına bağlı olarak da riskler olabilir ve poliçe bunları da kapsamış olmalıdır.

Sigorta şirketleri bir işyerinde olması muhtemel temel riskleri baz alarak işyeri sigorta paketleri hazırladıkları için, poliçenin kapsadığı teminatlara ve uygulanan limitlere göre talep ettikleri primler de farklı olmaktadır. Bu noktada işyeri sahipleri için önemli nokta, poliçenin olası bütün riskleri kapsaması, ama aynı zamanda priminin yüksek olmamasıdır. Bu yüzden de paket içinde standart olarak sunulan güvencelere ne kadar ihtiyaç duyulduğu, bunlardan bazılarının poliçe kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağı, bu şekilde talep edilen primin düşürülüp düşürülemeyeceği iyi analiz edilmelidir. Kısaca, işyeri sigorta poliçesinin gerçekten güvence altına alınması gereken riskleri kapsaması gerekmektedir.

Bunun dışında, işyeri sigorta poliçesinin, işyerinin faaliyet konusuna uygun koşullar taşıması da önemlidir. Örneğin, otel ve tatil köyleri için hazırlanan sigorta paketi, konaklama yapan insanların, idarecilerin kusuru yüzünden maddi veya bedensel bir zarar görmeleri karşısında, otel yönetiminin sorumluluğunu teminat altına alır. Ya da akaryakıt istasyonları için hazırlanan sigorta paketi, akaryakıt istasyonlarının, makina tesisatı, bina, demirbaş ve dekorasyon gibi kısımlarının gördüğü zararları karşılamak amacı ile yapılır. Veya bir muayenehanede ya da tanı merkezinde bulunan pahalı elektronik ve tıbbi cihazlar çeşitli risklere karşı sigortalanmış olmalıdır.

İşyeri sigortası konusunda daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyuluyorsa, vakit geçirmeden şirketimiz yönetici ve çalışanlarına danışabilirsiniz.