İndirimli Sigorta Nasıl Alınır

Hep şikayet ediliyor: sigortacılık bilinci bizde yeterince yüksek değil. Evet istatistikler de bu yöndeki söylentileri doğrulamaktadır. Ancak sigortacılık bilincinin yerleşmesi, sigortacılık sektörünün gelişmesi yanında, insanların riski tanımaları, riskten korunmak istemeleri ve bu anlamda sigorta yaptırmak ihtiyacı duymalarına da yarayacaktır. Ancak bir başka gerçek daha var ki, sigortalılık oranlarının yükselmesi için, insanların gelirlerinin artması, refah düzeylerinin yükselmesi gerekmektedir. Bu sayede inansaların sigortalanabilecek değerleri olacaktır.

Bugünün kısıtlı koşullarında insanlar yine de sigorta işlemleri yaptırmakta ve kendilerini risklere karşı korumaya çalışmaktadır. Ancak ekonomik imkanlar elverdiği ölçüde, satın alacakları sigorta poliçelerini indirimli almak için çaba göstermektedir.

Şimdi indirimli sigorta almak için birkaç ipucunu paylaşalım.

Prim karşılaştırması yapmak

Sigorta şirketleri, aynı ürün için farklı poliçe primleri talep edebilirler. Sigorta şirketleri, sahip oldukları mali güce, sermaye yapılarının sağlamlığına, piyasadaki rekabet güçlerine, yönetim anlayışına, riski algılama yöntemlerine ve riske yaklaşım kriterlerine göre talep edecekleri primleri farklı hesaplamaktadır. Aktüerler tarafından hazırlanan tablolar esas alınarak hesaplanan primler, bu nedenle birbirinden farklı olacaktır. Aktüerlerin istatistik değerleri ele alış şekilleri ve hesaplama yöntemleri de farklı olabilir. Neticede bütün bu hesaplamalar şirket politikaları ile doğrudan ilişkilidir.

O nedenle satın alınacak poliçe için farklı şirketlerden ve farklı acentelerden fiyat alınması yerinde olacaktır. Bu arada aynı sigorta şirketi için faaliyet gösteren acentelerin de rekabet koşulları içinde farklı poliçe primi talep edebilecekleri unutulmamalıdır.

Sigorta şirketini seçmek

İndirimli bir poliçe edinmek için talep edilen prim birinci öncelik olabilir. Ama daha geniş düşünmenin de yararı bulunmaktadır. Çünkü olay sadece poliçenin alınması ile bitmemektedir. Olası bir hasar durumunda, sigorta şirketinin yaklaşımı ne olacaktır? Hasar ödemelerini zamanında yapacak mıdır? Hasar ödemelerinde tazminat tutarını bir kerede ve tam olarak ödeyebilecek midir? Hasar ödemelerini yokuşa mı sürecektir, yoksa hızlı hizmet verecek midir? Bu durumlarda yaşanacak sıkıntılar ve maddi kayıplar, bazen primden elde edilecek tasarrufun çok ötesine geçebilir.

Burada önemli bir nokta daha var. Bu konularda sağdan soldan alınacak bilgilerle hareket etmek yerine, konunun uzmanlarından bilgi almak yerinde olur. Bazen sigortalı kişinin yanlış davranışları ve yaklaşımları yüzünden sigorta şirketi hasarı zamanında ve tam olarak ödeyememiş olabilir. Bu durumda sigorta şirketini hatalı bulmak yanlış olur.

Hasarsızlık indirimlerini takip etmek

İndirimli sigorta yaptırmak için en önemli konu, hasarsızlık indirimlerini takip etmektir. Sigorta şirketlerinden, poliçe dönemi içinde bir hasar ödemesi talep edilmemiş olması durumunda, poliçe yenileme dönemlerinde, gittikçe artan oranlarda hasarsızlık indirimi alınabilir. Özellikle kasko sigortalarında olan bu uygulama yakın zamanda zorunlu trafik sigortalarında da uygulamaya alınmıştır. Böyle olunca yıllar ilerledikçe sigorta poliçesi primi de düşmüş olacaktır. Bu takibi sigorta yaptıranlar gibi, sigorta acenteleri de müşterileri için yapmaktadır. Ama buna dikkat edilmemesi durumunda yüksek prim ödemekten kaçınılamaz.

Hasarsızlık indirimi, sigorta şirketleri tarafından uygulanan, poliçe süresini hasarsız geçiren müşterilerini ödüllendirme yöntemidir. İyi müşterilerini hem elde tutmak hem de sigorta sektörü içinde tutmak amacı ile kurulmuş bir sistemdir. Çünkü hasarsızlık indirim hakkı müşteriyi takip etmektedir.

Sonuç olarak, bugünün eknomik koşullarında bir sigorta poliçesi alınırken, maddi açıdan dikkatli olmak ve en uygun fiyata en doğru sigorta şirketinden poliçe almak gerekmektedir.

İndirimli sigorta poliçesinin nasıl alınacağı konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, ve hangi dalda olursa olsun bir sigorta poliçesi ihtiyacı varsa, şirketimiz yönetici ve çalışanlarının yanınızda olacağını unutmayınız.