Güvence Hesabı Maddi Zararları da Karşılamalı mı

Güvence Hesabı tarafından esas olarak ölüm, sakat kalma veya yaralanma gibi bedensel zararlar tazmin edilmektedir. Maddi hasarlar bir iki istisna dışında bu hesap tarafından karşılanmamaktadır. Maddi zararların karşılandığı durumlar sadece şunlardır:

  • Sigorta şirketinin bütün sigorta dallarında ruhsatının iptal edilmesi veya iflas etmesi halinde
  • Yeşil kart sigortasında

Yine de Bakanlar Kurulu’nun, gerekli göreceği durumlarda eşyaya gelecek zararların da kısmen veya tamamen Güvence Hesabı’ndan karşılanmasına karar verme yetkisi bulunmaktadır.

En basit anlatımla, plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpması ile araçta meydana gelen maddi hasarlar Güvence Hesabı tarafından ödenmiyor. Ama konunun uzmanlarına göre, Güvence Hesabı’nın kapsamının genişletilmesi ve bu tür maddi hasarların da karşılanması gerekiyor.

İlk kurulduğunda Güvence Hesabı, Garanti Fonu olarak biliniyordu. Bu sistem kurulurken, özellikle zorunlu sigortaların sağlaması gereken güvencenin devre dışı kaldığı durumlarda zarar gören kişilerin korunması hedef alınmıştı. Mevcut sigorta sistemi içinde eğer zarar görenler zararlarını kapatamamışlarsa, Güvence Hesabı son çare olarak düşünülmüştü. Bu uygulama ilk başladığı dönemde pek bilinmediği için çok fazla kullanılmamıştır. Ama zamanla tanınmaya başlamış ve Güvence Hesabı, son zamanlarda gittikçe artan bir şekilde tazminat talepleri ile karşılaşmıştır. Bu ihtiyaçtan hareketle 2012 yılında bir takım yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Ama uzmanlara göre hala yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle de maddi zararları ile başbaşa kalan kişi ve kuruluşlar açısından bu bir yerde zorunluluktur. Güvence Hesabı, plakası bilinmeyen ya da zorunlu trafik sigortası bulunmayan bir aracın çarpması ile sadece maddi zarara uğrayan kişi veya kuruluşların bu zararlarını ödemezken, ruhsatları iptal edilmiş ya da iflas etmiş bir sigorta şirketinin tazminat ödemelerini üstlenmektedir ve bu durum adalete aykırı bulunmaktadır. Oysa Güvence Hesabı’na, sigorta şirketleri tarafından karşılanmayan her türlü zararlar için başvurabilmek gerekir. Ancak burada bir ince ayar gereklidir. Karayolları Trafik Kanunu’nun araç sahiplerine yüklediği sorumluluk, yasada açıkça ifade edildiği gibi sadece eşya zararları ve bedensel zararlar ile sınırlıdır. Bu nedenle Güvence Hesabı, bu kapsamda maddi zararları ödemeli, ama eşya zararı veya bedensel zarar söz konusu olmadan, bir kişinin bir motorlu aracı kullanması yüzünden gördüğü zararları ödememelidir.

Güvence Hesabı’nın iyileştirme gereken bir noktası da bu hesaba kimlerin başvurabileceği konusudur. Yasada bu konuda bir düzenleme yoktur. Güvence Hesabı Yönetmeliği ise hak sahiplerine ödeme yapılacağını ifade etmektedir. Hak sahipleri, maddi veya bedensel zarar gören kişilerdir. Bunun yanında zarar görenlere halef olan sigorta şirketleri de Güvence Hesabı’na başvuru yapabilmektedir. Prensip olarak Güvence Hesabı’nın elinde yeterli kaynak yoksa, ödemelerde öncelik her zaman zarar görenlere verilmelidir. Sigorta şirketlerinin talepleri arkaya bırakılmalıdır. Aslına bakılırsa Güvence Hesabı’nın kurulma amacı da budur. Aksi halde, zarar görenleri korumak için kurulan bu sistem, sigorta şirketlerini koruyucu bir özellik taşır ki hiç de beklenen bir durum değildir.

Güvence Hesabı’nın kaynakları şunlardır:

  • Sigorta şirketleri tarafından, zorunlu sigortalar için tahsil edilen primlerin yüzde biri oranında katılma payı alınmaktadır.
  • Sigorta ettirenlerden net primlerin yüzde ikisi oranında katılma payı tahsil edilmektedir.
  • Ayrıca Güvence Hesabı’nın rücu yoluyla elde ettiği gelirler ve yatırım gelirleri bulunmaktadır.

Sigorta şirketleri, bir takvim yılına ait katılma paylarını bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar öderler. Sigorta yaptıranlardan tahsil edilen katılma payları ise tahsil edildikleri ayı takip eden ayın sonuna kadar Güvence Hesabı’na yatırılır. Yani Güvene Hesabı ağrılıklı olarak sigortalılar tarafından finanse edilmektedir.

Güvence Hesabı’nın maddi zararları karşılaması konusunda daha ayrıntılı bilgi almak istenirse, şirketimiz çalışanlarına başvurabilirsiniz.