Dijital Sigortacılık Nedir

Çağımız dijital çağ oldu. Teknolojik gelişmelerin insanlara ve kuruluşlara sağladığı olanaklar sayesinde, hayatımız hep bilgi teknolojilerine bağlı bir şekil aldı. Bu gelişmeden doğal olarak sigortacılık sektörü de nasibini alıyor. Diğer bütün ticari kuruluşlarda olduğu gibi sigorta sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar da büyük ölçekteki verileri kullanırken, mobil uygulamaları hayata geçirirken, sosyal medya ve buna bağlı verileri işlerken, etkin iş akış uygulamalarını geliştirirken, gelişmiş veri analitiği sistemlerini kurarken, faaliyetlerini daha hızlı, güvenli ve kaliteli yapmaya çalışırken, kişiye özel hizmetler geliştirirken ve daha daha birçok hizmet alanında, dijital çağın gereklerin ayak uydurmaktadır. Bu sayılan bilgi teknolojileri sayesinde sigorta şirketleri birbirlerine rekabet üstünlüğü yaratmakta, verimliliklerini arttırmakta ve maliyetlerini düşürebilmektedir.

Müşteri beklentilerinin yükselmesi, rekabet koşullarının ağırlaşması, dünya genelinde koşulların değişmesi ve benzeri etkenler, yapıları hantal kalan şirketlerin varlıklarını sürdürebilmelerini zora sokmaktadır. Bu yapıdaki şirketler piyasa koşullarına tepki vermekte geç kalmaktadır. Bu durum sigorta şirketleri açısından da farklı değildir.

Belli bir büyüklüğe ulaşan sigorta şirketlerinin, uzun vadeli risklerini bertaraf etmek ve gittikçe daha esnek ürün beklentileri olan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Özellikle orta sınıf müşterilerin bir altında konumlanan müşteri segmentinin kazanılması konusunda çaba göstermeleri gerekmektedir.

Bunun için de yapılması gereken en temel çalışma, bilgi teknolojisi sistemlerini ve iş süreçlerini sadeleştirmeleri ve bunları modernleştirmektir. Çağın gerekliliklerine uyum sağlamayan şirketler rakipleri ile mücadele edemeyecektir. Netice olarak çağa ayak uydurmak bir zorunluluktur.

Mevcut bilgi sistemleri uyumlu olmadığı sürece, güvenlik ve kontrol açıkları ortaya çıkacak, operasyonel maliyetler yükselecek, kurum olarak esneklik sağlanamayacak, bunlar da sigorta şirketlerinin gelişimine engel olacaktır. Yani teknolojik değişim kaçınılmazdır.

Bankacılık sektöründe teknolojik bir yarış olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bankalar bireysel pazarda tamamen teknolojik gelişmişliğe, uyuma ve değişim hızına bağlı olarak öne çıkmaktadır. Sigortacılık sektöründe önemli satış kanallarından biri de banka şubeleridir. Bu yüzden, sigorta şirketleri de, finans sektörünün bir parçası olarak, yüksek teknolojik değişebilirlik ve adaptasyon yeteneklerine sahip olması gerekmektedir.

Diğer yandan sıkça değişen yasal düzenlemeler de bu gerekliliği zorunlu kılmaktadır. Bir yandan bu yasal düzenlemelerin zamanında ve hızlıca yapılmak zorunda olması, diğer yandan piyasaların zorlaması ve yeni trendlerin ortaya çıkması, eski ve hantal sistemlere sahip sigorta şirketleri için bir adaptasyon güçlüğü getirirken, bir taraftan da maliyetleri yükseltmektedir. Bu değişiklikleri kısa sürede yapan yeni teknolojilere sahip sigorta şirketleri ise her zaman bir adım önce olacaklardır.

İşte dijital sigortacılığın önemi bu noktada kendini göstermektedir. Dijital sigortacılık sayesinde, sigorta şirketleri müşteri beklentilerini kolayca sağlayacak, rekabette eli daha güçlü olacak ve riskleri daha kolay bertaraf etmek adına sadeleşme ve esnekleşme yoluna girecektir.

Sigortacılık sektörü, başarılı olmak, sektörde etkin bir rol üstlenmek ve fırsatları avantaja çevirmek bakımından dijital atılım yapmak zorundadır. Gelişmiş bilgi sistemlerini kullanan sigorta şirketleri, dijital alanda yapacakları bu atılım ile rakiplerin önünde olacaklardır. Dijital alanda edindikleri güç, bu şirketlerin daha fazla fırsat yakalamasına neden olacaktır.

Günümüzde, mobil uygulamalar, sosyal medya çalışmaları, gelişmiş veri analitik sistemleri ve etkin iş akış uygulamaları, en fazla göze çarpan teknolojik gelişmelerdir. Bu teknolojik gelişmelere ve büyük çaptaki verilerin kullanımına bağlı olarak, sigorta şirketleri, artık daha hızlı ürün çıkarabilmekte, sosyal medya ve benzer verileri işleyebilmekte, kişiye özgü hizmet tasarlamaktadır. Bu faaliyetler rekabette ön plana çıkmak adına önemlidir. Önümüzdeki günlerde teknolojik alanda daha yeni gelişmeler de olacaktır.

Dijital sigortacılık konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, çekinmeden şirketimize gelebilirsiniz. Şirket çalışanlarımız her anlamda yardımcı olmaya hazırdır.