Araçta Bulunan Aksesuarlar Kasko Sigorta Poliçesi Kapsamına Girer mi

Kara araçları kasko sigortası genel şartlarında kasko sigortasın konusu şu şekilde ifade edilmiştir: sigorta şirketi, kasko sigortası ile, araç sahibinin poliçede belirtilen ve karayolunda kullanılan motorlu ve motorsuz kara araçlarının, römork veya karavanların, iş makinelerinin, lastik tekerlekli traktörlerin ya da diğer zirai tarım makinelerinin kullanılması sırasında, tanımlanan risklerden birinin gerçekleşmesine bağlı olarak zarar görmesi durumunda, araç sahibinin doğrudan uğrayacağı maddi zararları güvence altına almaktadır.

Genel şartların, Sigortanın Kapsamı başlıklı üçüncü maddesi ise şu hükmü taşımaktadır: poliçe üzerine tanımlanan aracın üzerine, fabrika çıkışında standart olarak monte edilmiş donanımlar, yani her türlü ses, iletişim ve görüntü araçları ve poliçede belirtilmiş olmak koşulu ile araçta standart dışında monte edilmiş olan aksesuarlar sigorta kapsamı içindedir.

Yani araç üzerinde bulunan aksesuarları iki başlık altında ele almak gerekir:

  • Eğer söz konusu aksesuarlar, aracın fabrikadan çıkışında standart donanım olarak araç üzerine monte edilmişlerse, bu aksesuarlar, poliçe üzerinde ayrıca belirtilmiş olsa da olmasa da kasko sigorta poliçesi kapsamı içine girmektedir. Bunlar için ayrıca prim ödenmesi söz konusu değildir ve bir kaza durumunda bu donanım da hasar görmüşse sigorta şirketi tarafından hasar ödemesi yapılacaktır.
  • Eğer söz konusu aksesuarlar, aracın fabrikadan çıkışında standart donanım olarak araç üzerinde bulunmuyorsa, ama araç sahibi bunları sonradan araca monte ettirmişse, bu durumda bu donanımların kasko sigorta poliçesi kapsamına girmesi için sigorta şirketine beyan edilmiş olması ve poliçe üzerinde de ifade edilmesi gerekmektedir. Bu tür donanımlar için sigorta şirketleri genelde ilave prim talep etmektedir. Standart dışı bu donanımlar araca fabrika çıkışında monte edilebileceği gibi sonradan da araca monte edilmiş olabilir. Burada önemli nokta söz konusu donanımların standart dışı olmasıdır.

Bazı insanlar araç üzerine kaliteli ve güçlü ses ve görüntü sistemlerinin bulunmasına veya gösterişli pahalı jantlar taktırmaya meraklıdır. Ancak unutmamak gerekir ki, kasko sigortası, aracın hasar görmesi durumunda aracı koruma altına almaktadır. Oysa aksesuarlara meraklı araç sahipleri için aracın hasar görmesi kadar bu aksesuarların da zarar görmesi önemlidir. Bu yüzden de kaso sigortası yaptırırken, araçlarına koydukları aksesuarların da kasko sigortası kapsamına alınmasını isterler. Yukarıda açıklanan kara araçları kasko sigortası genel şartlarında bu durum çok net olarak tanımlanmıştır.

Araç üzerindeki orijinal aksesuarlar dışında başka herhangi bir aksesuar kasko güvencesi içinde yer almaz. Ancak isteniyorsa, bu aksesuarlar da ilave teminat ile koruma altına alınabilir.

Özellikle ikinci el araç alımlarında, aracın bir önceki sahibinin araç üzerine koyduğu ses düzenekleri, görüntü sistemleri, iletişim sistemleri veya başka herhangi bir donanım, aracın yeni sahibi tarafından uygun bulunmayabilir. Bunları atıp yerine kendi tercihine uygun yeni donanımlar yerleştirebilir. Bu nedenle kasko sigorta yaptırırken sigorta şirketine, güvence altına aldırmak istediği bütün donanımları bildirmesi gerekmektedir. Sigorta şirketi bir risk değerlendirmesi yapar ve ilave güvence karşılığında bir prim talep eder. Ancak bu prim ödendiğinde güvence sağlanmış olur ve araç üzerindeki orjinal aksesuarların dışında bu yeni aksesuarlar da kasko teminatı kapsamına girmiş olur. Bu şekilde bu aksesuarların çalınması veya çalınmaya teşebbüs sırasında zarar görmesi ve aracın yaptığı kaza sırasına hasar görmesi durumunda hasar bedeli sigorta şirketinden talep edilebilir. Eğer sigorta kapsamına alınmamışsa, araç üzerindeki orjinal olmayan parçalar araç kasko bedelinden düşülmektedir.

Araçta bulunan aksesuarların kasko sigorta poliçesi kapsamına girip girmediği konusunda rahatlıkla şirketimiz çalışanlarından bilgi alabilirsiniz.