Analitik Sigortacılık Nedir

SAS, dünya çapında çözüm sağlayıcı bir kuruluştur. Özellikle iş analitiği yazılım ve servislerinde dünya lideri kabul ediliyor ve iş zekası alanında en büyük bağımsız çözüm sağlayıcı olarak tanınıyor. 1976 yılından beri, bugün 75 binin üzerine çıkan kurulumda, yaratıcı çözümleri ile müşterilerin performanslarını geliştirmelerine yardım etmekte ve onların doğru ve hızlı karar vermelerini sağlamaktadır.

Kısaca dünyanın analitik lideri olan SAS, geçtiğimiz Mayıs ayında Analitik Sigortacılık Günü düzenlemiştir. Bu etkinlik çerçevesinde, sigortacılık sektöründe analitiğin önemini, kattığı değeri ve sunduğu fırsatları sigorta sektörü yöneticileri ve çalışanları ile paylaşmıştır.

Sigortacılık sektörü, çok yüksek miktarda veri üretilen bir sektördür. Böylesine büyük bir veri tabanına sahip sektörde analitiğin kullanımının, yararlarının ve sigortacılığa özel analitik çözümlerin tartışıldığı toplantıda, SAS’ın sigortacılık alanında sunduğu müşteri, reasürans, aktüerya ve kötüye kullanım alanındaki analitik yaklaşımlar aktarılmıştır. Bu toplantı vesilesi ile de analitik sigortacılık konusu bir kere daha gündeme gelmiştir. Analitik sigortacılık sayesinde sigorta şirketleri, ellerindeki veriler ile büyük avantajlara sahip olabileceklerdir.

Ülkemizde sigortacılık sektörü dengeli bir büyüme göstermektedir. Bu yılın ilk üç ayında, bir önceki yılın ilk üç ayına göre sektör yüzde 13 oranında büyümüştür. Üretilen prim miktarı sekiz milyar TL’ye ulaşmıştır. Ülkemizin penetrasyon oranı (yani sigorta primlerinin milli gelire oranı) yüzde 1.5 civarındadır. Bu oran Avrupa’da yüzde 7 civarındadır. Bu rakamlar, sigortacılık sektörünün gelişime ne kadar açık olduğunun göstergesidir. Bu durum sektörün olumlu yüzü. Ama bir de olumsuz yüzü var. Sigortacılık sektöründe teknik karlılık, sıkıntı olmaya devam ediyor. Bu yılın ilk üç ayında da durum değişmedi. Hayat sigortası dışında toplam 205 milyon TL teknik zarar var. Oysa sistemin sürdürülebilir olması için sigorta sektörünün tamamında teknik karlılığa geri dönmek gerekiyor. İşte kötü niyetli davranışları önleme çözümleri başta olmak üzere, analitik esaslı çözümlerin kullanılması kaçınılmaz görünmektedir.

Analitik sigortacılıkta en önemli noktalardan biri, sigortacılıkta yaşanan suistimallerin önüne geçmektir. Bunun için yaşanan kötü niyetli davranışlarının araştırılması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Suistimaller ile mücadele çalışmalarının yapılması ve çözümlerinin üretilmesi, analitik sigortacılık ile mümkün olacaktır.

Analitik sigortacılık aynı zamanda, sigorta tekliflerinin poliçeye dönüşme oranlarını iyileştirmek, poliçe yenileme oranlarını yükseltmek, müşteri kayıplarının önüne geçmek ve yeni müşteri edinimlerini arttırmak konusunda da etkilidir. Bütün bu sayılan çalışmalar, ancak mevcut ve potansiyel müşteri iyi anlaşılırsa başarılı olacaktır. Müşteriyi daha iyi tanımak da analitik sigortacılık sayesinde oalcaktır. Analitik sigortacılık ile, sigorta şirketleri, ellerindeki müşteri verilerini bir değere dönüştürme fırsatı bulacaktır. Doğru müşterilere, doğru kanallardan ve doğru ürünlerle ulaşmak gerekir. Müşteriler, analitik çalışmalarla doğru segmente oturtulabilir.

Sigorta şirketleri için müşterilerinin yaşam boyu değerini bilmek ve müşteri kayıp ihtimalini doğru ölçümlemek önemlidir. Bu yoldan sigorta şirketleri, elde tutmak istedikleri müşterilerine daha fazla yatırım yapabilirler.

Sigorta şirketlerinin risk değerlendirme ve aktüerya üniteleri, muallak hasar rezervlerini hesaplarken de analitik sigortacılık esaslarını kullanabilirler. Fiyatlamanın yenilemeler üzerindeki etki analizlerini yaparak, fiyat hassasiyetini hesaplayabilirler. Bu durum teknik karlılığa etki edecektir.

Sigorta sektörünün en zayıf noktası suistimallerdir. Gerçi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi de bir anlamda analitik sigortacılık yaparak sigorta şirketlerini yönlendirmektedir. Ancak her sigorta şirketinin analitik sigortacılığa yönelmesi ve analitik yöntemler kullanarak kötü niyetli davranışları tespit etmesi ve önlemeye çalışması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yöndeki faaliyetler hasar inceleme ve ödeme süreçlerinde verimliliği yükseltecektir.

Analitik sigortacılık konusunda daha kapsamlı bilgi almak isteniyorsa, Sigorta.com.tr web sitesinin deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmak için vakit kaybetmeyiniz. Ayrıca sitenin Uzman Görüşleri linkinde, sigortacılığın hemen her konusunda uzman görüşleri yer almaktadır.